วิธีแปลง XPS เป็น JPG ใน C#

บทความนี้ตอบคำถามเกี่ยวกับ วิธีแปลง XPS เป็น JPG ใน C# ประกอบด้วยข้อมูลการกำหนดค่าสภาพแวดล้อม ขั้นตอนทีละขั้นตอน ตลอดจนข้อมูลโค้ดสำหรับ เปลี่ยน XPS เป็น JPG ใน C# คุณต้องโหลดไฟล์อินพุต XPS และแปลงเป็นรูปแบบ JPG ด้วยการเรียกใช้เมธอด API เพียงไม่กี่ครั้ง

ขั้นตอนในการแปลง XPS เป็น JPG โดยใช้ C#

  1. ติดตั้งไลบรารี Aspose.Page เพื่อแปลง XPS เป็น JPG
  2. โหลดเอกสาร XPS ต้นทางด้วยอินสแตนซ์ของคลาส Stream
  3. ตั้งค่าคุณสมบัติของรูปภาพโดยใช้วัตถุคลาส JpegSaveOptions
  4. เริ่มต้น image rendering device เพื่อสร้างไฟล์เอาต์พุต
  5. เขียนภาพ JPG ที่ส่งออก

ขั้นตอนเหล่านี้สรุปกระบวนการทั้งหมดในการเขียน XPS เป็น JPG converter ใน C# โดยจะอธิบายการกำหนดค่าไลบรารีในสภาพแวดล้อมระบบของคุณ การแก้ไขคุณสมบัติของอิมเมจหลายรายการ และสุดท้ายคือรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนย่อยของโค้ดเพื่อสาธิตคุณลักษณะในส่วนท้ายของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น มีตัวสร้างโอเวอร์โหลดที่แตกต่างกัน และวิธีการเช่น คลาส XpsDocument, วิธีการบันทึก ฯลฯ พร้อมให้ปรับแต่งตรรกะของแอปพลิเคชันตามความต้องการของคุณ

รหัสเพื่อแปลง XPS เป็น JPG ใน C

ข้อมูลโค้ดนี้สามารถสร้าง XPS เป็น JPG image converter ใน C# ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับคุณภาพของภาพ คำแนะนำในการแสดงข้อความ และค่าอื่นๆ ได้ตามความต้องการของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถเลือกเขียนภาพ JPG ที่ส่งออกไปยังสตรีมหน่วยความจำ สตรีมไฟล์ หรือในรูปแบบไบต์ตามที่คุณต้องการ

บทช่วยสอนนี้ได้แชร์รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการ แปลง XPS เป็น JPG ใน C# หากคุณต้องการสำรวจการแปลง XPS เป็น PDF โปรดดูบทความใน วิธีแปลง XPS เป็น PDF ใน C#

 ไทย