วิธีแปลง XPS เป็น PDF ใน C#

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่ออธิบาย วิธีแปลง XPS เป็น PDF ใน C# รวมถึงขั้นตอนที่ชาญฉลาดรวมถึงโค้ดตัวอย่างที่รันได้เพื่อ เปลี่ยน XPS เป็น PDF ใน C# คุณสามารถโหลดไฟล์ต้นฉบับ XPS และส่งออกเป็นไฟล์ PDF โดยใช้โค้ดไม่กี่บรรทัด

ขั้นตอนในการแปลง XPS เป็น PDF โดยใช้ C#

  1. กำหนดค่าสภาพแวดล้อมโดยการติดตั้ง Aspose.Page เพื่อแปลงไฟล์ XPS
  2. โหลดไฟล์ XPS อินพุตโดยใช้วัตถุคลาส Stream
  3. เริ่มต้นวัตถุคลาส PdfSaveOptions และตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็น
  4. สร้างอุปกรณ์แสดงผลสำหรับเอาต์พุตรูปแบบ PDF
  5. บันทึกไฟล์ PDF เอาต์พุตหลังจากแปลงไฟล์ XPS

ขั้นตอนเหล่านี้สรุปกระบวนการ แปลงไฟล์ XPS เป็น PDF ใน C# อย่างแม่นยำ ใช้ออบเจกต์คลาส Stream เพื่อโหลดไฟล์ XPS อินพุต จากนั้นระบุคุณสมบัติต่างๆ สำหรับเอกสาร PDF เอาต์พุต เช่น การบีบอัดรูปภาพหรือข้อความ เป็นต้น ต่อจากนั้น ให้สร้างอุปกรณ์แสดงผล เช่น PdfDevice และส่งออกไฟล์ PDF เอาต์พุต

รหัสเพื่อแปลง XPS เป็น PDF ใน C

โค้ดตัวอย่างนี้สามารถใช้เพื่อ แปลงเอกสาร XPS เป็น PDF ใน C# นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนค่าของคุณสมบัติใดๆ เช่น คุณภาพของรูปภาพ หมายเลขหน้าที่คุณต้องแปลงเป็นรูปแบบ PDF รายละเอียดการเข้ารหัส ฯลฯ ตามความต้องการของคุณ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถอ่านและเขียนไฟล์โดยใช้สตรีมไฟล์หรือสตรีมหน่วยความจำด้วยการเรียก API อย่างง่าย

บทแนะนำนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแปลงไฟล์ XPS เป็น PDF ใน C# หากคุณต้องการเรียนรู้การแปลง EPS เป็น TIFF โปรดอ่านบทความเกี่ยวกับ วิธีแปลง EPS เป็น TIFF ใน C#

 ไทย