Hur man exporterar MS Project till PDF i C#

Den här artikeln beskriver processen för hur man exporterar MS Project till PDF i C#. Du kommer att få alla detaljer för konfigurationen av utvecklingsmiljön och stegvis procedur för att utveckla denna applikation tillsammans med en löpande exempelkod för att konvertera MPP till PDF i C#. Anpassningen av den utgående PDF-filen diskuteras också för att kontrollera konverteringsprocessen.

Steg för att konvertera MS Project till PDF i C#

  1. Installera Aspose.Tasks från NuGet-pakethanteraren för att konvertera MPP till PDF
  2. Ladda en befintlig MS Project-fil med klassobjektet Project
  3. Deklarera ett objekt av klassen PdfSaveOptions
  4. Ställ in önskade egenskaper som sidstorlek i sparalternativen
  5. Spara MPP-filen som en PDF med de valda alternativen

Dessa steg ger en skarp metod för att exportera MS Project till PDF i C# genom att dela all nödvändig information för konfigurationen och sedan tillhandahålla information om alla klasser, metoder och uppräkningar som krävs för att uppnå denna utdata. Du kan antingen ladda en befintlig MS Project-fil eller så kan du skapa en MPP-fil och sedan spara den som en PDF. Dessa steg diskuterar också klassobjektet PdfSaveOptions som innehåller flera egenskaper som kan ställas in för att anpassa utdata-PDF-filen som sidstorleken på utdata-PDF-filen är definierad för demonstration men du kan hoppa över denna anpassning och bara använda SaveFileFormat.Pdf för att spara PDF-filen med standard konfigurationer.

Kod för att konvertera Microsoft Project till PDF i C#

Den här koden använder en projektklasskonstruktor som endast tar det inmatade MPP-filnamnet, men du kan ange andra parametrar som en ström istället för filnamnet, ParseErrorCallback-funktionen i händelse av problem när du laddar käll-MPP-filen eller använda klassobjektet LoadOptions som stöder en mängd olika attribut för att ladda filen. På samma sätt kan du använda klassobjektet PdfSaveOptions om det behövs som innehåller alternativ som inställning av sidstorlek, stapelstil, standardteckensnittsnamn, krypteringsdetaljer och så vidare medan du skriver en MS Project till PDF-omvandlare i C#.

Den här artikeln har lärt oss att rendera en MPP-fil till PDF, men om du vill lära dig processen för att konvertera en MPP-fil till HTML, se artikeln om hur man konverterar MPP till Excel med C#.

 Svenska