Hur man konverterar MPP till Excel med C#

Den här artikeln hjälper dig att hur du konverterar MPP till Excel med C# genom att tillhandahålla konfigurationsdetaljer och en körbar enkel kod för att utföra uppgiften. Alla nödvändiga resurser identifieras som krävs för att skriva denna ansökan. Observera att det inte finns något behov av att installera MS Project eller någon annan MPP-hanteringsprogramvara för att exportera MS Project-filen till Excel med C# vilket resulterar i skapandet av en XLSX-fil.

Steg för att konvertera MPP-fil till Excel med C#

  1. Konfigurera utvecklingsmiljön för att lägga till Aspose.Tasks med NuGet-pakethanteraren
  2. Skapa eller ladda en befintlig MPP-fil i klassobjektet Project för att konvertera till Excel
  3. Lägg till några uppgifter och deluppgifter om det behövs
  4. Save den resulterande projektfilen som en Excel-fil

Dessa steg ger ett enkelt sätt att konvertera MS Project-filen till Excel med C# genom att dela en stegvis process och en körbar exempelkod. Om du har en befintlig MPP-fil, ladda bara den och spara den till önskat format som XLSX, HTML, PNG, etc. med hjälp av SaveFileFormat-uppräkningen. Det finns ett antal andra överbelastningar tillgängliga också för att spara MS Project-filen.

Kod för att konvertera MS Project till Excel med C#

För att omvandla en MPP-fil till Excel med C# kan du ladda käll-MPP-filen med endast dess namn, men många andra alternativ är tillgängliga liksom att du kan ladda projektet från en databas eller en ström. Du kan använda LoadOptions för att ställa in lösenordet för att öppna en skyddad projektfil, ställa in någon avbokningstoken för att avbryta filladdningen och ställa in felhanteringsrutinen för att läsa vissa XML-filer. På samma sätt har du möjlighet att spara MPP som en Excel-fil genom att ställa in en rad uppgifter med hjälp av startdatum och slutdatum, ställa in antalet sidor och ställa in uppgiftsfilter, för att nämna några genom att använda Sparaalternativen klassobjekt.

I den här artikeln har vi lärt oss att konvertera MPP till Excel-filer. Du kan också utföra andra typer av konverteringar som XPS genom att följa artikeln om hur man konverterar Microsoft Project-fil till XPS i C#.

 Svenska