Hur man konverterar XPS till PDF i Java

Den här handledningen ger detaljer om hur man konverterar XPS till PDF i Java. Den täcker den stegvisa processen, miljökonfigurationsinformation samt ett körbart kodavsnitt för att ändra XPS till PDF i Java. Du behöver bara ladda källfilen XPS och exportera den som en PDF-fil med några API-anrop.

Steg för att konvertera XPS till PDF med Java

  1. Ställ in systemmiljön genom att installera Aspose.Page för konvertering av XPS-filer
  2. Initiera en PDF-utdataström för att skapa en PDF-fil
  3. Ladda indata-XPS-filen med klassen XpsDocument
  4. Skapa en instans av klassobjektet PdfSaveOptions för att ställa in PDF-egenskaper
  5. Konvertera XPS-filen till PDF med klassobjektet PdfDevice

Dessa steg utvecklar proceduren för att konvertera XPS-fil till PDF i Java. Ladda helt enkelt in XPS-filen, ange de nödvändiga egenskaperna för PDF-filen och exportera den till en fil eller en ström. Klassen PdfSaveOptions låter dig kontrollera komprimeringen av bilder och text, samt PDF-kryptering, sidnummer och andra egenskaper.

Kod för att konvertera XPS till PDF i Java

Detta kodavsnitt är effektivt för att konvertera XPS-dokument till PDF i Java. Inmatningsfilen laddas med hjälp av XpsDocument-klassen och sedan kan du ställa in olika egenskaper som exponeras av klassen PdfSaveOptions, som höjd för konturträd, expansionsnivå för konturträd, lösenord eller krypteringsalgoritm. Efter att ha angett värdena för dessa alternativ, skapa en PdfDevice och rendera utdata-PDF-filen.

Denna handledning har täckt informationen om konvertering av XPS-fil till PDF i Java. Om du är intresserad av att förstå EPS till PNG-bildkonvertering, se artikeln om hur man konverterar EPS till PNG i Java.

 Svenska