Hur man konverterar EPS till PNG-bild med Java

Denna handledning täcker grundläggande information om hur man konverterar EPS till PNG-bild med Java. Du kan exportera EPS till PNG-bild i Java med enkla API-anrop på alla operativsystem som Linux, MS Windows och macOS. Du kan skapa PNG-bilder med hög kvalitet eftersom det kan vara till hjälp för att förhandsgranska de Encapsulated PostScript-filerna (EPS) utan att behöva något specifikt verktyg eller program.

Steg för att konvertera EPS till PNG-bild med Java

  1. Konfigurera ditt projekt genom att ange Aspose.Page JAR-filen från Maven Repository
  2. Initiera utdatabildformat som PNG
  3. Initiera PsDocument klassobjekt med EPS-inmatningsfil
  4. Skapa ett ImageDevice klassobjekt med nödvändiga bildmått
  5. Spara den genererade PNG-bilden på disken

För att generera PNG från EPS med Java, kommer vi först att specificera utdataformatet med hjälp av ImageFormat uppräkning. Med klassen FileInputStream laddar vi in EPS-filen och initierar ett objekt av klassen PsDocument. Sedan kommer vi att använda klassen ImageDevice med nödvändiga bilddimensioner och spara den utgående PNG-bilden på disk med Java.

Kod för att konvertera EPS till PNG-bild med Java

I det föregående ämnet har vi lärt oss hur man skapar HTML-fil med Java. Medan det här ämnet om Java skapa PNG från EPS kan vara till hjälp för att förhandsgranska EPS-filerna eller generera miniatyrer för att visa innehållet.

 Svenska