Konwertuj tekst na obraz w Pythonie

Możesz szybko przekonwertować text na obraz w Pythonie, postępując zgodnie z tym precyzyjnym samouczkiem. Wyjaśnia algorytm krok po kroku i możliwy do uruchomienia przykładowy kod do eksportu TXT do JPG w Pythonie. Natomiast nie musisz pobierać ani konfigurować żadnego innego narzędzia ani wtyczki, aby osadzić tę funkcję w swoich projektach.

Kroki, aby przekonwertować tekst na obraz w Pythonie

  1. Skonfiguruj środowisko, instalując Aspose.Words dla Pythona poprzez .NET, aby konwertować tekst na obraz za pomocą języka Python
  2. Uzyskaj dostęp do wejściowego pliku w formacie TXT, korzystając z instancji klasy Document
  3. Przejrzyj każdą stronę dokumentu za pomocą pętli for
  4. Renderuj tekst do obrazu JPG, wywołując metodę save

Poniższe kroki opisują proces konwersji tekstu na format PNG w Pythonie. Przede wszystkim załaduj źródłowy plik tekstowy, uzyskując do niego dostęp z dysku, a następnie przeglądaj każdą jego stronę. Następnie wyrenderuj obraz wyjściowy dla każdej odpowiedniej strony i zapisz go na dysku lub w strumieniu zgodnie z własnymi wymaganiami.

Kod do konwersji tekstu na obraz w Pythonie

Ten przykładowy kod demonstruje podstawową funkcję konwersji tekstu na JPG w Pythonie. Istnieją jednak różne opcje modyfikowania przebiegu programu, takie jak renderowanie tylko określonych stron lub określonego zakresu stron w zależności od wymagań. Co więcej, możesz także dostosować wygląd obrazu, dodając numery stron, ustawiając czcionki itp.

W tym artykule skupiono się na szczegółach konwersji tekstu na obraz w Pythonie. Poza tym, jeśli chcesz przekonwertować dokument Worda do formatu TXT, zapoznaj się z przewodnikiem na stronie Wyodrębnij tekst z dokumentu Word w Pythonie.

 Polski