Jak wstawić tabelę do pliku PDF za pomocą Pythona

Z tego artykułu dowiesz się, jak wstawić tabelę w PDF przy użyciu Pythona. Zawiera szczegółowe informacje na temat tworzenia środowiska do uruchamiania przykładowego kodu, proces krok po kroku wyjaśniający tę operację oraz uruchamialny przykładowy kod w celu dodania tabeli do pliku PDF przy użyciu języka Python. Nauczysz się wszystkich podstawowych kroków, aby utworzyć nowy plik PDF, wstawić stronę, utworzyć tabelę, wypełnić tabelę, sformatować tabelę i zapisać wynikowy plik PDF na dysku.

Kroki, aby wstawić tabelę do pliku PDF za pomocą Pythona

  1. Skonfiguruj środowisko użyj Aspose.PDF dla Pythona przez .NET, aby utworzyć tabelę PDF
  2. Utwórz nowy plik PDF za pomocą obiektu klasy Document i dodaj do niego stronę do wstawienia tabeli
  3. Utwórz obiekt tabeli za pomocą klasy Table i ustaw jego ustawienia obramowania
  4. Wykonuj wielokrotne iteracje, aby dodać wiersze i kolumny w tabeli wraz z przykładowymi danymi
  5. Dodaj tabelę do kolekcji akapitów wybranej strony
  6. Zapisz plik PDF na dysku z tabelą z przykładowymi danymi

Te kroki podsumowują proces dodawania tabeli do pliku PDF przy użyciu języka Python. Wprowadzono wszystkie niezbędne klasy i metody, takie jak klasa Document do tworzenia pliku PDF, klasa Page do tworzenia strony, klasa Table do tworzenia tabeli i kolekcja komórek w klasie wiersz do wypełniania tabeli. Formatowanie tabeli odbywa się za pomocą obiektu klasy BorderInfo, który wymaga flagi strony obramowania, szerokości obramowania oraz koloru obramowania.

Kod do wstawienia tabeli w formacie PDF przy użyciu Pythona

Ten kod demonstruje proces wstawiania tabeli do pliku PDF przy użyciu języka Python. Używa metody add() w kolekcji aspose.pdf.Document.pages, aby wstawić stronę do pliku PDF, oraz klasy aspose.pdf.Table, aby utworzyć tabelę przy użyciu konstruktora bez żadnych argumentów. Klasa tabeli ma właściwość default_cell_border, którą można ustawić w celu sformatowania tabeli w razie potrzeby. Każda tabela jest zbiorem wierszy i kolumn, do których dostęp uzyskuje się odpowiednio za pomocą kolekcji Table.rows i kolekcji row.cells.

Ten artykuł nauczył nas dodawania tabeli w programie Adobe Acrobat przy użyciu języka Python. Jeśli chcesz poznać proces konwersji plików PDF na HTML, zapoznaj się z artykułem na stronie jak przekonwertować PDF na HTML w Pythonie.

 Polski