Jak zainstalować Pythona, aby uruchomić Aspose.PDF dla Pythona przez .NET

Ten temat zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu instalowania Pythona w celu uruchamiania Aspose.Pdf dla języka Python za pośrednictwem platformy .NET. Uznaje się, że masz skonfigurowane .NET Framework w dowolnym systemie operacyjnym opartym na Microsoft Windows, Linux lub macOS i kieruje Cię do zainstalowania całego oprogramowania wymaganego do wykonania kodu Aspose.Pdf w Pythonie. Podczas tych czynności zainstalujemy Pythona i utworzymy nowy plik PDF, aby zweryfikować środowisko.

Kroki, aby zainstalować Pythona, aby uruchomić Aspose.Pdf dla Pythona przez .NET

  1. Uznaje się, że masz system operacyjny Microsoft Windows, Linux lub macOS skonfigurowany z obsługą platformy .NET. Więcej informacji można znaleźć pod adresem Install .NET on Windows, Linux, and macOS
  2. Zainstaluj rozszerzenie języka Python w programie VS Code
  3. Zainstaluj Python 3.9.6
  4. Zainstaluj polecenie Pip
  5. Zainstaluj najnowszą wersję Aspose.Pdf for Python via .NET za pomocą PIP
  6. Wygeneruj i wykonaj kod Aspose-Pdf dla Pythona, aby utworzyć plik PDF

Jeśli masz już skonfigurowane środowisko spełniające dwa pierwsze kroki, możesz je zignorować i przejść do kolejnych poleceń w terminalu lub w wierszu poleceń w środowisku Windows, Linux lub macOS. Aby zainstalować Aspose.Pdf, musisz zainstalować Pythona i Pip3.

Skrypt do instalacji Pythona w celu uruchomienia Aspose.Pdf dla Pythona przez .NET

Jeśli .NET Framework, Python 3.9.6 i PIP są już skonfigurowane w Twoim środowisku, możesz rozpocząć korzystanie z interfejsu API od kroku 5. Zaleca się używanie Pythona 3.9.6 z API zamiast starszych wersji Python2.x.

Dostępny jest również podstawowy przykładowy kod roboczy korzystający z interfejsu API w celu weryfikacji instalacji. Możesz użyć innych przykładów i zapoznać się z funkcjami interfejsu API, aby pracować z różnymi przykładami, które chcesz utworzyć przy użyciu interfejsu API.

 Polski