Jak przekonwertować TIFF na PNG w Javie

Ten prosty artykuł zawiera szczegółowe informacje o konwertowaniu TIFF na PNG w Javie. Obejmuje wszystkie wymagane zasoby, klasy, o których mowa, oraz przykładowy kod, który można uruchomić, aby Konwertować TIFF na PNG w Javie. Aplikacja jest przydatna i może być używana w środowiskach obsługujących język Java w systemach Linux, Windows lub macOS.

Kroki, aby przekonwertować TIFF na PNG w Javie

  1. Skonfiguruj środowisko do korzystania z Aspose.Imaging for Java za pomocą menedżera repozytorium
  2. Załaduj źródłowy plik TIFF z dysku za pomocą instancji klasy Image i prześlij go do TiffImage
  3. Iteruj przez każdą ramkę TIFF
  4. Zapisz wybraną ramkę TIFF jako PNG na dysku, używając domyślnego PngOptions

Stosując się do wyżej wymienionych kroków, można łatwo przekonwertować każdą klatkę w pliku TIFF na format PNG przy użyciu języka Java, stosując podejście krok po kroku, w ramach którego początkowo tworzymy środowisko, wykorzystując wymagane zasoby w projekcie. Źródłowy obraz TIFF zostanie załadowany przy użyciu obiektu klasy Image i rzutowany na instancję klasy TiffImage. Zapętlisz każdą ramkę TIFF wewnątrz załadowanego obrazu i zapiszesz to jako plik PNG na dysku przy użyciu domyślnych opcji PngOptions.

Kod do konwersji TIFF na PNG przy użyciu Java

Korzystając z powyższego przykładowego kodu, możesz łatwo zarządzać zmianą formatu TIFF na PNG przy użyciu języka Java za pomocą bardzo prostego interfejsu API. Klasa Image obsługuje zarządzanie wieloma typami obrazów przez ujawnienie wielu przeciążonych metod, których można użyć do załadowania obrazów ze strumienia lub dysku wraz z innymi dodatkowymi parametrami LoadOptions. Możesz łatwo ustawić kolor tła danych, procedurę obsługi zdarzeń postępu, tryb odzyskiwania danych i wskazówkę dotyczącą rozmiaru bufora przy użyciu różnych opcji udostępnianych przez klasę LoadOptions.

Ten przykład nauczył nas o procesie konwersji TIFF na PNG przy użyciu Javy. Jeśli interesuje Cię proces kompresji pliku PNG, zapoznaj się z artykułem na jak skompresować plik PNG w Javie.

 Polski