Jak przekonwertować SVG na JPG w C#

Ten dokładny samouczek koncentruje się na jak przekonwertować SVG na JPG w C#. Zawiera szczegóły konfiguracji środowiska wraz z algorytmem i fragmentem kodu do wyeksportowania dokumentu SVG do JPG w C#. Ponadto można tworzyć różne odmiany obrazów JPG, zmieniając preferencje obrazu wyjściowego.

Kroki, aby przekonwertować plik SVG na JPG w C#

  1. Skonfiguruj środowisko, instalując bibliotekę Aspose.HTML for .NET do konwersji obrazów SVG
  2. Załaduj wejściowy obraz SVG z klasą SVGDocument
  3. Ustaw różne właściwości obrazu za pomocą klasy ImageSaveOptions
  4. Eksportuj SVG do obrazu JPG przy użyciu metody ConvertSVG

Te kroki podsumowują szczegóły konwertowania pliku SVG na JPG w C#, gdzie w pierwszym kroku ładowany jest wejściowy plik SVG. W kolejnym kroku określane są różne właściwości obrazu JPG. Na koniec obraz JPG jest renderowany za pomocą pojedynczego wywołania metody, które kończy proces konwersji.

Fragment kodu do konwersji pliku SVG na JPG w C#

Ten fragment kodu pokazuje, jak przekonwertować plik z SVG na JPG w C#. Poza tym możesz zaimprowizować ten kod, aby spełnić Twoje wymagania. Na przykład rozdzielczość pionowa i pozioma, ustawienia strony, takie jak rozmiar, margines i różne inne właściwości, można dostosować do własnych potrzeb.

W tym samouczku wyjaśniono, jak renderować SVG do JPG w C#. Jeśli jednak chcesz nauczyć się konwersji obrazu HTML na JPG, zapoznaj się z artykułem na jak przekonwertować HTML na JPG w C#.

 Polski