Jak przekonwertować HTML na JPG w C#

Ten szybki i krótki samouczek pomoże przekonwertować HTML na JPG w C# za pomocą kilku linijek kodu. Zawiera wszystkie niezbędne szczegóły do skonfigurowania środowiska do wykonania tego zadania wraz z uruchamialnym kodem C#. Aby przekonwertować HTML na JPG, kod C# zawiera bardzo proste podejście, w którym źródłowy plik HTML jest ładowany i zapisywany jako wiele plików JPG na podstawie rozmiaru zawartości pliku HTML.

Kroki, aby przekonwertować HTML na JPG w C#

  1. Dodaj odniesienie do Aspose.HTML do projektu za pomocą menedżera pakietów NuGet, aby przekonwertować HTML na JPG
  2. Załaduj źródłowy plik HTML z dysku, używając instancji klasy HTMLDocument, aby przekonwertować go na JPG
  3. Aby dostosować wyjściowy obraz JPG, utwórz instancję obiektu klasy ImageSaveOptions
  4. Ustaw format obrazu wyjściowego jako Jpeg
  5. Konwertuj całą stronę HTML na wiele obrazów za pomocą funkcji Converter.ConvertHTML

Te kroki opisują proces, udostępniając zasoby do konfigurowania środowiska aplikacji, w którym można przeprowadzić konwersję C# HTML na JPG. Proces jest dość prosty, ponieważ wymagane jest tylko załadowanie pliku HTML wraz z ustawieniem formatu obrazów wyjściowych. W ostatnim kroku konwersja jest wykonywana za pomocą funkcji klasy Converter ConvertHTML().

Kod do konwersji HTML na JPG w C#

Aby konwertować HTML na JPG, kod C# importuje na początku wszystkie niezbędne klasy wymagane przez aplikację. Możesz kontrolować proces konwersji za pomocą klasy ImageSaveOptions, która zawiera szereg właściwości, które można ustawić, na przykład jeśli masz CSS w źródłowym pliku HTML, użyj właściwości CSS do konfiguracji, użyj właściwości Text, aby skonfigurować jakość renderowanego tekstu, ustaw kolor tła, ustaw rozdzielczość obrazu wyjściowego i ustawienia strony.

Ten samouczek nauczył nas, jak przekonwertować HTML na JPG w języku C#. Aby dowiedzieć się więcej o innych typach konwersji, takich jak HTML na PDF, zapoznaj się z artykułem na jak przekonwertować stronę HTML na PDF w C#.

 Polski