Jak przekonwertować EPUB na PDF w C#

Ten krótki samouczek wyjaśnia jak przekonwertować EPUB na PDF w C#. Zawiera wszystkie szczegóły potrzebne do ustanowienia środowiska, procedurę krok po kroku oraz przykładowy kod, który można uruchomić, aby napisać kompletny konwerter EPUB na PDF w języku C#. Ponadto obejmuje również kilka właściwości do tworzenia odmian plików PDF w oparciu o Twoje wymagania.

Kroki, aby przekonwertować plik EPUB na PDF w C#

  1. Skonfiguruj środowisko, instalując Aspose.HTML for .NET do przetwarzania plików EPUB
  2. Utwórz instancję klasy PdfSaveOptions i ustaw wymagane właściwości
  3. Renderuj EPUB do formatu PDF za pomocą metody ConvertEPUB

Te kroki dokładnie opisują proces konwersji pliku z formatu EPUB do formatu PDF w języku C#. Najpierw musisz ustawić preferencje dla oczekiwanego dokumentu PDF. Następnie załaduj źródłowy plik EPUB i wyrenderuj go w formacie PDF, używając określonych właściwości.

Fragment kodu do konwersji pliku EPUB na PDF w C#

Ten przykładowy kod może wyeksportować plik EPUB do formatu PDF w języku C# bez zależności od jakiejkolwiek aplikacji zewnętrznej. Można jednak improwizować, ładując lub zapisując pliki ze strumienia, tablicy lub dysku. Podobnie możesz kontrolować właściwości wyjściowego dokumentu PDF, takie jak ustawienia strony, szyfrowanie, rozdzielczość itp.

W tym samouczku omówiono sposób renderowania plików EPUB do formatu PDF w języku C#. Poza tym, jeśli chcesz scalić pliki HTML z plikiem PDF, zapoznaj się z artykułem na temat jak scalić pliki HTML do PDF w C#.

 Polski