Jak scalić pliki HTML do PDF w C#

Ten podstawowy samouczek koncentruje się na tym, jak scalić pliki HTML z PDF w języku C#. Obejmuje sposób konfigurowania biblioteki w swoim środowisku oraz proces krok po kroku, po którym następuje działający przykładowy kod łączenia HTML z PDF w C#. Co więcej, nie musisz instalować żadnego innego narzędzia ani aplikacji, aby pracować z tą funkcją.

Kroki, aby scalić pliki HTML do PDF w C#

  1. Zainstaluj interfejs API Aspose.HTML for .NET, aby scalić pliki HTML
  2. Załaduj wiele plików HTML, używając oddzielnego obiektu klasy HTMLDocument dla każdego pliku
  3. Utwórz obiekt klasy HTMLRenderer
  4. Zainicjuj instancję klasy PdfDevice
  5. Połącz źródłowe pliki HTML w jeden dokument PDF

Te kroki przedstawiają pełny proces łączenia wielu plików HTML w jeden plik PDF w języku C#. Przede wszystkim skonfiguruj środowisko systemowe do przetwarzania plików HTML. Następnie przejdź do ładowania źródłowych plików HTML i dołącz je razem jako dokument PDF.

Kod do scalania plików HTML do PDF w C#

Powyższy fragment kodu to minimalna próbka demonstrująca funkcję łączenia wielu plików HTML w jeden plik PDF w języku C#. Możesz natomiast zmienić liczbę plików wejściowych na dowolną inną liczbę plików zgodnie z wymaganiami w jednym pliku PDF. Metoda Render() ma kilka konstruktorów przeciążenia, w których można określić różne parametry, takie jak maksymalny limit czasu lub lista plików wejściowych, zgodnie z wymaganiami.

W tym samouczku wyjaśniono szczegóły * scalania kodu HTML z formatem PDF w języku C#*. Poza tym, jeśli interesuje Cię konwersja HTML do PDF, możesz zajrzeć na jak przekonwertować stronę HTML na PDF w C#.

 Polski