Jak przekonwertować e-mail programu Outlook na TIFF przy użyciu języka C#

W tym małym temacie skupimy się na tym, jak przekonwertować Outlook Email na TIFF przy użyciu języka C#, wykonując szczegółowe kroki konfiguracji środowiska. Aby przekonwertować EML na TIFF API oparte na C#, można użyć prostego interfejsu API w dowolnym skonfigurowanym środowisku .NET w systemach operacyjnych, takich jak Windows, macOS lub Linux.

Kroki, aby przekonwertować pocztę e-mail programu Outlook na TIFF przy użyciu języka C#

  1. Skonfiguruj środowisko do instalacji bibliotek Aspose.Email i Aspose.Words z menedżera pakietów NuGet
  2. Utwórz obiekt klasy MailMessage, aby załadować źródłowy plik e-mail w formacie MSG lub EML
  3. Zapisz plik e-mail, do którego uzyskano dostęp (EML/MSG) w strumieniu w formacie MHTML
  4. Zainicjuj LoadFormat do MHTML i utwórz obiekt klasy Document, aby załadować pośredni MHTML utworzony we wcześniejszym kroku
  5. Za pomocą metody Save w C# EML do konwersji TIFF jest wykonywana

Postępując zgodnie z wyżej wymienionymi krokami w aplikacji konwertera C# Email to TIFF, można opracować. Zainicjujemy ten proces, ładując źródłowy plik MSG lub EML z dysku za pomocą obiektu klasy MailMessage, po którym następuje zapisanie danych wyjściowych jako pośredni plik MHTML w strumieniu pamięci. Następnie przy użyciu instancji klasy Document MHTML zostanie załadowany i zapisany jako plik TIFF na dysku przy użyciu metody Save.

Kod do konwersji wiadomości e-mail programu Outlook na TIFF przy użyciu języka C#

Aby przekonwertować EML na TIFF oparty na C#, w powyższym przykładzie odniesiono się do prostych wywołań API i dobrze zdefiniowanych kroków. Jest to proces dwuetapowy, w którym w pierwszym kroku plik EML lub MSG jest zapisywany jako pośredni plik MHTML w strumieniu pamięci. Następnie w ostatnim kroku MHTML jest konwertowany do pliku TIFF i zapisywany na dysku.

W tym artykule byliśmy świadkami, jak konwertować pocztę e-mail programu Outlook na format TIFF przy użyciu interfejsu API opartego na języku C#. Jeśli chcesz otworzyć plik MSG bez MS Outlook, zapoznaj się z artykułem na jak otworzyć plik MSG bez Outlooka w C#.

 Polski