Jak otworzyć plik MSG bez Outlooka w C#

Ten krótki samouczek zawiera informacje na temat jak otworzyć plik MSG bez Outlooka w C#. Otrzymasz szczegółowe informacje na temat ustawień środowiska, procesu krokowego i przykładowego kodu, który można uruchomić, aby otworzyć plik MSG w języku C#. Nauczysz się odczytywać i wyświetlać różne właściwości pliku MSG oraz szczegóły załączników w załadowanym MSG.

Kroki, aby otworzyć plik Outlook MSG w C#

  1. Skonfiguruj środowisko, dodając Aspose.Email for .NET do odczytu pliku MSG
  2. Załaduj źródłowy plik MSG do obiektu klasy MapiMessage
  3. Odczytywanie i wyświetlanie różnych właściwości załadowanego pliku MSG
  4. Przeanalizuj wszystkie attachments w pliku MSG
  5. Odczytywanie i wyświetlanie różnych właściwości każdego załącznika w pliku MSG

Te kroki wyjaśniają jak otworzyć plik MSG w C# i pobrać jego właściwości. Najpierw możesz załadować plik MSG do obiektu MapiMessage, a następnie pobrać jego właściwości wraz ze szczegółami załącznika. Należy zauważyć, że metoda MapiMessage.Load() ma wiele przeciążonych funkcji obsługujących różne opcje ładowania przy użyciu obiektu klasy LoadOptions, takie jak ustawianie formatu wiadomości i preferowanego kodowania tekstu.

Kod do odczytu plików Outlook MSG w C#

Ten kod demonstruje * jak otworzyć plik Outlook MSG w C#*. Możesz wyświetlić wiele innych właściwości, takich jak informacje rozliczeniowe, typ ciała, czas przesłania klienta, firmy i temat rozmowy, by wymienić tylko kilka. W razie potrzeby można również ustawić właściwości i użyć różnych metod w kolekcji załączników, aby dodawać, wstawiać i usuwać załączniki.

Ten artykuł nauczył nas * jak otwierać plik Outlook MSG bez Outlooka w C#*. Jeśli chcesz poznać proces konwersji pliku EML na plik MSG, zapoznaj się z artykułem na jak przekonwertować EML na MSG za pomocą C#.

 Polski