Watermerk instellen in TIFF met Java

Deze korte tutorial biedt richtlijnen voor het instellen van een watermerk in TIFF met Java. U kunt een TIFF-afbeelding van een watermerk voorzien in Java door de watermerktekenreeks, het lettertype, het penseel, de tekenreeksindeling en de positie van het watermerk op de TIFF-afbeelding in te stellen. De uitvoer TIFF-afbeelding kan worden opgeslagen op schijf of OutputStream volgens de vereisten.

Stappen om watermerk in TIFF in te stellen met Java

  1. Configureer het project door de Aspose.Imaging bibliotheek uit de Maven Repository toe te voegen om de TIFF van een watermerk te voorzien
  2. Laad de voorbeeld-TIFF-afbeelding in het klasseobject Image
  3. Initialiseer een Graphics object met de voorbeeld TIFF-afbeelding
  4. Instantieer een klasse-object Font voor de watermerktekenreeks
  5. Instantieer een penseel en stel de kleur en dekking van de watermerktekenreeks in
  6. Stel de eigenschappen van de watermerktekst in met een StringFormat-object
  7. Render de tekenreeks met behulp van een grafisch object op de TIFF met bovenstaande lettertype-, penseel- en tekenreeksindeling
  8. Sla de TIFF-afbeelding op met een watermerk erop

In dit stapsgewijze proces om een TIFF-afbeelding te beveiligen door een watermerk toe te voegen in Java, laden we de voorbeeld-TIFF-afbeelding in een klasse-object Image en instantiëren we vervolgens een Graphics-object met behulp van deze afbeelding. We stellen ook het lettertype, de penseelkleur en de dekking en het tekenreeksformaat van de watermerktekenreeks in. Deze string wordt weergegeven op de opgegeven positie op de afbeelding met behulp van het Graphics-object.

Code naar watermerk TIFF in Java

In de bovenstaande code wordt het klasseobject Image gebruikt voor het laden van de voorbeeld-TIFF-afbeelding, maar u kunt ook elk ander type afbeelding laden en deze opslaan met hetzelfde afbeeldingstype na het toevoegen van een watermerk. De functie drawString() van de klasse Graphics wordt gebruikt om de opgemaakte tekenreeks met een bepaald lettertype en penseel op door de gebruiker gedefinieerde coördinaten op de voorbeeld-TIFF-afbeelding weer te geven.

Behalve deze optie om watermerk toe te voegen in TIFF met Java kunt u ook verschillende soorten conversies uitvoeren, zoals beschreven in het artikel over hoe Bitmap naar PNG in Java te converteren. Merk op dat voor het instellen van een watermerk op een afbeelding, er geen andere tool of software van derden nodig is.

 Nederlands