Bitmap converteren naar PNG in Java

Deze eenvoudige tutorial geeft een korte beschrijving van hoe je bitmap converteert naar PNG in Java. Het zal u helpen om BMP te converteren naar PNG in Java door een paar regels code te schrijven in een van de gebruikelijke besturingssystemen zoals Windows, macOS en Linux. U kunt ook een aantal attributen instellen voor het uitvoerbeeldbestand PNG.

Stappen om bitmap naar PNG in Java te converteren

  1. Configureer Aspose.Imaging vanuit de Maven Repository in uw project
  2. Laad het bronbitmapbestand in de Image klasse-instantie voor de conversie
  3. Initialiseer het klasseobject PngOptions om de PNG-uitvoerafbeeldingskenmerken in te stellen
  4. Stel de resolutie en het compressieniveau in het klasseobject PngOptions in
  5. Sla het bronbitmapbestand op als PNG na het instellen van de gewenste attributen

In deze stappen laden we het BMP-bronbestand en initialiseren we de PngOptions-klasse-instantie voor het instellen van attributen van het PNG-uitvoerbestand. Hier in deze stapsgewijze zelfstudie stellen we de resolutie en het compressieniveau in deze zelfstudie in, maar andere kenmerken kunnen ook worden ingesteld voordat de PNG-afbeelding wordt gegenereerd. Ten slotte slaan we het BMP-bestand op in PNG in Java met behulp van de functie save() van de afbeeldingsklasse.

Code om BMP naar PNG in Java te converteren

In deze code hebben we alleen het resolutie- en compressiekenmerk gebruikt om * BMP te wijzigen in PNG in Java*. U kunt echter ook de bitdiepte, het kleurtype, het filtertype en de XMP-metagegevenscontainer voor het PNG-uitvoerbestand instellen. Merk op dat u ook elk ander type afbeelding kunt laden voor conversie naar een ander type.

Het is niet nodig om een andere tool van derden te installeren voor deze conversie. Als u enkele andere functies wilt leren voor het werken met afbeeldingen, zoals het genereren van afbeeldingen uit een Excel-bestand, kunt u het artikel op hoe Excel-grafiek naar JPG in Java te converteren raadplegen.

 Nederlands