Jak převést XPS do PDF v Javě

Tento tutoriál poskytuje podrobnosti o tom, jak převést XPS na PDF v Javě. Zahrnuje postupný proces, informace o konfiguraci prostředí a také spustitelný úryvek kódu pro změnu XPS na PDF v Javě. Stačí načíst zdrojový XPS soubor a exportovat jej jako PDF soubor pomocí několika volání API.

Kroky k převodu XPS do PDF pomocí Java

  1. Nastavte systémové prostředí instalací Aspose.Page pro převod souborů XPS
  2. Inicializujte výstupní proud PDF a vytvořte soubor PDF
  3. Načtěte vstupní soubor XPS s třídou XpsDocument
  4. Vytvořte instanci objektu třídy PdfSaveOptions pro nastavení vlastností PDF
  5. Převeďte soubor XPS na PDF pomocí objektu třídy PdfDevice

Tyto kroky podrobně popisují postup pro převod souboru XPS na PDF v Javě. Jednoduše načtěte vstupní soubor XPS, zadejte požadované vlastnosti souboru PDF a exportujte jej do souboru nebo streamu. Třída PdfSaveOptions umožňuje řídit kompresi obrázků a textu, stejně jako šifrování PDF, čísla stránek a další vlastnosti.

Kód pro převod XPS do PDF v Javě

Tento fragment kódu je účinný pro převod XPS dokumentu na PDF v Javě. Vstupní soubor se načte pomocí třídy XpsDocument a poté můžete nastavit různé vlastnosti vystavené třídou PdfSaveOptions, jako je výška stromu obrysu, úroveň rozšíření stromu obrysu, heslo nebo šifrovací algoritmus. Po zadání hodnot pro tyto možnosti vytvořte PdfDevice a vykreslete výstupní soubor PDF.

Tento tutoriál obsahuje informace související s převodem XPS souboru do PDF v Javě. Pokud máte zájem porozumět převodu obrázků EPS na PNG, přečtěte si článek na jak převést EPS na PNG v Javě.

 Čeština