Jak převést EPS na PNG obrázek pomocí Java

Tento tutoriál obsahuje základní informace o tom, jak převést EPS na PNG obrázek pomocí Javy. Můžete exportovat EPS do obrázku PNG v Javě pomocí jednoduchých volání API v jakémkoli operačním systému, jako je Linux, MS Windows a macOS. Můžete vytvořit obrázek PNG s vysokou věrností, protože může být užitečný pro náhled souborů Encapsulated PostScript (EPS), aniž byste potřebovali jakýkoli specifický nástroj nebo aplikaci.

Kroky k převodu EPS na obrázek PNG pomocí Java

  1. Nakonfigurujte svůj projekt zadáním souboru Aspose.Page JAR z úložiště Maven
  2. Inicializujte výstupní formát obrázku jako PNG
  3. Inicializujte objekt třídy PsDocument vstupním souborem EPS
  4. Vytvořte objekt třídy ImageDevice s potřebnými rozměry obrázku
  5. Uložte vygenerovaný obrázek PNG na disk

Aby bylo možné generovat PNG z EPS pomocí Java, nejprve uvedeme výstupní formát pomocí ImageFormat výčtu. Pomocí třídy FileInputStream načteme vstupní soubor EPS a inicializujeme objekt třídy PsDocument. Poté použijeme třídu ImageDevice s potřebnými rozměry obrázku a výstupní PNG obrázek uložíme na disk pomocí Javy.

Kód pro převod EPS na PNG obrázek pomocí Java

V předchozím tématu jsme se dozvěděli jak vytvořit HTML soubor pomocí Java. Zatímco toto téma o Java create PNG from EPS může být užitečné pro náhled souborů EPS nebo generování miniatur pro zobrazení obsahu.

 Čeština