Как да конвертирате XPS в PDF в Java

Този урок предоставя подробности за как да конвертирате XPS в PDF в Java. Той обхваща поетапния процес, информация за конфигурацията на средата, както и изпълним кодов фрагмент за промяна на XPS в PDF в Java. Трябва само да заредите изходния файл XPS и да го експортирате като файл PDF с помощта на няколко извиквания на API.

Стъпки за конвертиране на XPS в PDF с помощта на Java

  1. Настройте системната среда, като инсталирате Aspose.Page за конвертиране на XPS файлове
  2. Инициализирайте PDF изходен поток, за да създадете PDF файл
  3. Заредете входния XPS файл с клас XpsDocument
  4. Създайте екземпляр на обекта от клас PdfSaveOptions, за да зададете PDF свойства
  5. Конвертирайте XPS файла в PDF с обекта на клас PdfDevice

Тези стъпки разработват процедурата за конвертиране на XPS файл в PDF в Java. Просто заредете входния XPS файл, посочете необходимите характеристики на PDF файла и го експортирайте във файл или поток. Класът PdfSaveOptions ви позволява да контролирате компресирането на изображения и текст, както и PDF криптиране, номера на страници и други свойства.

Код за конвертиране на XPS в PDF в Java

Този кодов фрагмент е ефективен за конвертиране на XPS документ в PDF в Java. Входният файл се зарежда с помощта на класа XpsDocument и след това можете да зададете различни свойства, изложени от класа PdfSaveOptions, като височина на очертано дърво, ниво на разширяване на очертано дърво, парола или алгоритъм за криптиране. След като посочите стойностите за тези опции, създайте PdfDevice и изобразете изходния PDF файл.

Този урок обхваща информацията, свързана с конвертирането на XPS файл в PDF в Java. Ако се интересувате да разберете преобразуването на изображения от EPS в PNG, вижте статията на как да конвертирате EPS в PNG в Java.

 Български