Как да конвертирате EPS в PNG изображение с помощта на Java

Този урок обхваща основна информация за това как да конвертирате EPS в PNG изображение с помощта на Java. Можете да експортирате EPS в PNG изображение в Java с помощта на прости извиквания на API на всяка операционна система като Linux, MS Windows и macOS. Можете да създадете PNG изображение с висока точност, тъй като може да бъде полезно за предварителен преглед на капсулирани PostScript (EPS) файлове, без да е необходим конкретен инструмент или приложение.

Стъпки за конвертиране на EPS в PNG изображение с помощта на Java

  1. Конфигурирайте проекта си, като посочите Aspose.Page JAR файла от Maven Repository
  2. Инициализирайте формата на изходното изображение като PNG
  3. Инициализирайте обект от клас PsDocument с входен EPS файл
  4. Създайте обект от клас ImageDevice с необходимите размери на изображението
  5. Запазете генерираното PNG изображение на диска

За да генерираме PNG от EPS с помощта на Java, първо ще посочим изходния формат с помощта на изброяването ImageFormat. Използвайки клас FileInputStream, ще заредим входния EPS файл и ще инициализираме обект от клас PsDocument. След това ще използваме клас ImageDevice с необходимите размери на изображението и ще запазим изходното PNG изображение на диск с помощта на Java.

Код за конвертиране на EPS в PNG изображение с помощта на Java

В предишната тема научихме как да създадете HTML файл с помощта на Java. Като има предвид, че тази тема за Java създава PNG от EPS може да бъде полезна за предварителен преглед на EPS файлове или генериране на миниатюри за показване на съдържанието.

 Български