Cách chuyển đổi EPS sang TIFF bằng C++

Trong chủ đề này, chúng ta sẽ khám phá cách chuyển đổi EPS sang TIFF bằng C++. Bạn sẽ quan sát cách tải tệp EPS đầu vào và chuyển đổi nó thành hình ảnh trong C++ bằng các lệnh gọi API đơn giản.

Các bước chuyển đổi EPS sang TIFF bằng C++

  1. Cài đặt Aspose.Page for C++ từ Công cụ quản lý gói NuGet
  2. Thêm tham chiếu vào không gian tên Aspose::Page
  3. Chỉ định ImageFormat đầu ra và khởi tạo luồng đầu vào
  4. Tải tệp EPS đầu vào bằng đối tượng lớp PsDocument
  5. Đặt thuộc tính ImageSaveOptions và lưu tệp TIFF đầu ra

Bạn có thể xuất EPS sang TIFF bằng C++ bằng cách sử dụng lệnh gọi API đơn giản với vài dòng mã. Bạn chỉ cần tải tệp EPS đầu vào và đặt các thuộc tính khác nhau theo yêu cầu của mình, sau đó chuyển đổi tệp bằng PsDocument class bằng C++.

Mã để chuyển đổi EPS sang TIFF bằng C ++

Trước đây, chúng ta đã khám phá cách trích xuất siêu dữ liệu tệp Microsoft Project bằng C++. Tuy nhiên, trong chủ đề này, chúng tôi đã triển khai cách tạo TIFF từ EPS bằng C++.

 Tiếng Việt