Cách chuyển đổi Visio sang SVG trong Java

Bài viết này chứa thông tin về cách chuyển đổi Visio sang SVG trong Java. Nó cung cấp đoạn mã cùng với hướng dẫn từng bước để bạn có thể chuyển đổi VSD thành SVG trong Java. Bạn cũng sẽ nhận được thông tin chi tiết về các cấu hình khác nhau để tùy chỉnh đầu ra được tạo bởi chuyển đổi VSD thành SVG.

Các bước để chuyển đổi Visio sang SVG trong Java

  1. Định cấu hình thư viện Aspose.Diagram để chuyển đổi tệp Visio thành SVG
  2. Khởi tạo một đối tượng của lớp Diagram để tải tệp Visio đầu vào
  3. Chỉ định các tùy chọn khác nhau bằng cách sử dụng lớp SVGSaveOptions
  4. Xuất hình ảnh SVG đầu ra

Các bước này mô tả cách triển khai tính năng Visio export to SVG in Java vào ứng dụng của bạn. Nó đã giới thiệu các lớp và phương thức quan trọng được yêu cầu để tải tệp nguồn và sau đó lưu nó ở định dạng mong muốn như lớp Tài liệu được sử dụng có một số phương thức quá tải để kiểm soát quá trình tải. Bạn cũng có thể áp dụng các cài đặt cho tệp SVG cần thiết như định dạng lưu, xuất các trang ẩn, v.v. trước khi xuất đầu ra dưới dạng hình ảnh SVG. Những bươc này

Mã để chuyển đổi Visio sang SVG trong Java

Đoạn mã này là bản demo để xuất VSD sang SVG trong Java. Mặc dù, nó có thể được sử dụng để chuyển đổi cơ bản nhưng bạn có thể ứng biến nó bằng cách thao tác các thuộc tính khác nhau như số trang, chất lượng hình ảnh, phông chữ mặc định, v.v. Lưu ý rằng trong khi tải tệp Visio nguồn vào đối tượng lớp Tài liệu, bạn cũng có thể sử dụng một hàm tạo khác. hỗ trợ cài đặt màn hình ngắt và chỉ định các trang bạn muốn tải.

Hướng dẫn này đã đề cập đến trường hợp sử dụng chuyển đổi tệp Visio sang SVG. Nếu bạn muốn khám phá kết xuất Visio sang PDF, hãy đọc bài viết trên cách chuyển đổi Visio sang PDF trong Java.

 Tiếng Việt