Cách chuyển đổi Excel sang PDF bằng C ++

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá cách chuyển đổi Excel thành PDF bằng C++. Các tệp Excel thường được sử dụng để làm việc với dữ liệu liên quan đến tính toán, giống như bạn có thể thực hiện các thao tác và phép tính khác nhau để xử lý dữ liệu. Bạn có thể thực hiện chuyển đổi Excel sang PDF bằng C++ bằng giao diện API đơn giản và không phụ thuộc vào MS Excel.

Các bước chuyển Excel sang PDF bằng C++

  1. Định cấu hình gói Aspose.Cells.Cpp với Trình quản lý gói NuGet
  2. Thêm tham chiếu vào không gian tên Aspose::Cells
  3. Khởi tạo đối tượng Workbook Class để tải tệp Excel đầu vào
  4. Lưu tệp PDF đầu ra bằng phương thức Lưu

Bạn có thể làm theo ví dụ bên dưới để lưu bất kỳ tệp Excel nào thành PDF bằng C++. Chỉ một số lệnh gọi API đơn giản có thể cho phép bạn thực hiện tác vụ này một cách nhanh chóng.

Mã để chuyển đổi tệp Excel sang PDF bằng C ++

Trong bài viết trước, chúng ta đã khám phá Cách lưu tệp Excel dưới dạng PDF bằng C#. Mặc dù trong hướng dẫn từng bước này, chúng ta đã học Chuyển đổi Excel sang PDF trong C++.

 Tiếng Việt