Перетворення тексту на SVG за допомогою C#

У цьому короткому посібнику розповідається про перетворення тексту на SVG за допомогою C#. Він містить покрокову інструкцію та приклад коду для створення SVG із тексту за допомогою C#. Крім того, ви також дізнаєтеся про налаштування вихідного файлу SVG, що містить текст, відповідно до ваших вимог.

Кроки для створення SVG із тексту за допомогою C#

  1. Налаштуйте IDE на використання Aspose.SVG for .NET для перетворення тексту на зображення SVG
  2. Створіть екземпляр класу SVGDocument і отримайте доступ до кореневого елемента SVG
  3. Визначте текстовий елемент SVG за допомогою методу CreateElementNS
  4. Укажіть вміст тексту та встановіть різні атрибути зовнішнього вигляду
  5. Додайте текст до кореня та відтворіть вихідне зображення SVG

Ці кроки пояснюють процес створення тексту SVG за допомогою C#. Розпочніть процес, попередньо підготувавши середовище з вашого боку. Згодом укажіть текстовий рядок і різні параметри зовнішнього вигляду, як-от колір і координати положення, перед рендерингом вихідного векторного зображення.

Код для створення текстового SVG за допомогою C#

Цей зразок коду демонструє базову версію для створення SVG із тексту за допомогою C#. Спочатку ініціюйте об’єкт класу SVGDocument, і доступ до кореневого елемента здійснюється за допомогою властивості RootElement. Далі текстовий елемент SVG визначається та додається до кореня за допомогою методу AppendChild перед експортом вихідного зображення SVG. Однак ви можете ще більше вдосконалити цей код, встановивши шлях до тексту, стиль тексту та TSpan, щоб застосувати інший вигляд до тексту на зображенні SVG.

Ця стаття навчила нас створювати текстовий SVG за допомогою C#. Крім того, якщо ви хочете змінити колір тла SVG, прочитайте статтю на як змінити колір тла SVG у C#.

 Українська