Як змінити метадані PDF за допомогою Java

У цьому посібнику ми розглянемо як змінити метадані PDF за допомогою Java. У ньому є інформація про налаштування середовища розробки, перелік завдань, необхідних для розробки програми, а також приклад коду для редагування метаданих PDF за допомогою Java. Будуть обговорені різні варіанти роботи з метаданими, наприклад додавання властивостей і очищення властивостей.

Кроки для зміни властивостей PDF за допомогою Java

  1. Налаштуйте IDE на використання Aspose.PDF for Java для зміни метаданих
  2. Завантажте вихідний файл PDF в об’єкт document для редагування властивостей
  3. Заповніть об’єкт DocumentInfo, пов’язавши його із завантаженим файлом PDF
  4. Оновіть потрібні властивості, наприклад дату зміни, тему, назву тощо.
  5. Збережіть вихідний PDF-файл із новими метаданими

У цьому посібнику описано процес зміни метаданих PDF за допомогою Java. Процес починається із завантаження вихідного PDF-файлу з подальшим заповненням DocumentInfo із завантаженого PDF-файлу. Цей об’єкт містить усі властивості, які можна змінювати, звертаючись до кожної властивості окремо.

Код для зміни метаданих PDF за допомогою Java

Наведена вище реалізація демонструє процес розробки редактора метаданих PDF за допомогою Java. Клас DocumentInfo містить функції для зміни та видалення всіх властивостей одночасно або одну за одною, а також перевірку того, чи конкретна властивість є попередньо визначеною чи спеціальною. Ви можете отримати доступ до цільових властивостей за допомогою імені або індексу, який ви вибрали.

Прочитавши цю статтю, ми тепер розуміємо концепцію метаредактора PDF із використанням Java. Якщо ви хочете дізнатися, як додати водяний знак, перегляньте статтю як додати водяний знак до PDF за допомогою Java.

 Українська