Масштабування зображення в C#

У цьому посібнику описано, як масштабувати image у C#. Він містить конфігурацію системи, покроковий алгоритм і приклад коду для розширеного зображення в C#. Він також охоплює спеціальні властивості та методи для налаштування процесу відповідно до ваших вимог.

Кроки для масштабування фотографії в C#

  1. Налаштуйте систему для роботи з Aspose.Drawing for .NET для масштабування зображень
  2. Ініціювати екземпляр класу Bitmap
  3. Створіть об’єкт класу Graphics і встановіть режим інтерполяції
  4. Встановіть координати зображення та коефіцієнт масштабування
  5. Масштабуйте вхідні дані та запишіть створене зображення

Ці кроки розробляють алгоритм для масштабування зображення без втрати якості в C#. Створіть об’єкт класу растрового зображення із зазначеним форматом і розміром. Далі встановіть масштаб зображення та відтворіть створене зображення у форматі зображення JPG або PNG.

Код для розширеного зображення в C#

Цей зразок коду є базовою версією, щоб продемонструвати, як збільшити масштаб зображення в C#. Вдосконалюйте цей код, встановлюючи різні режими інтерполяції пікселів, такі як бікубічний, білінійний, за замовчуванням тощо. Так само ви можете змінити коефіцієнт масштабування, щоб налаштувати розмір зображення відповідно до потрібної висоти та ширини.

Цей посібник представляє швидкий підхід до масштабування фотографії в C#. Крім того, якщо вас цікавить вирізання зображень, зверніться до статті Обрізання зображення в C#.

 Українська