Python Kullanarak PowerPoint Sunumu Nasıl Oluşturulur

Bu basit makalede, ortamı kurmak için ayrıntılı adımları izleyerek Python kullanarak PowerPoint Presentation oluşturmayı göstereceğiz ve örneği kendi tarafınızda çalıştıracağız. Python ile PowerPoint oluşturabilir ve bunu MS PowerPoint dahil olmak üzere herhangi bir sunum görüntüleyicide görüntüleyebilirsiniz. Örnek kod, Python ile yapılandırılmış herhangi bir .NET Core destekli platformda kullanılabilir.

C# Kullanarak PowerPoint Sunumu Oluşturma Adımları

  1. Uygulamanızda Aspose.Slides for Python’u .NET üzerinden kurmak için ortam‘i yapılandırın
  2. Python dosyanıza aspose.pydrawing ve aspose.slides dosyasını içe aktarın
  3. Presentation sınıfı nesnesini kullanarak boş bir sunum oluşturun
  4. add_empty_slide yöntemini kullanarak slayt koleksiyonuna boş bir Slayt ekleyin
  5. add_auto_shape yöntemini kullanarak slaydın içine bir Dikdörtgen şekli ekleyin
  6. add_text_frame yöntemini kullanarak bir metin çerçevesi ekleyin ve farklı metinsel özellikler uygulayın
  7. Python Powerpoint sunumunda Kaydet yöntemi kullanılarak oluşturulur ve diske kaydedilir.

Kişiselleştirilmiş bir PPTX Python API oluşturmak için yukarıda belirtilen adımlara bağlı kalınarak kullanılır. İşlem, Presentation sınıfını kullanarak boş bir sunum oluşturmayı ve ardından slayt koleksiyonunun içine boş bir slayt eklemeyi içerir. Oluşturulan sunumu diske kaydetmeden önce şekle bir metin çerçevesi ekleyerek ve metin özelliklerini ayarlayarak bir miktar metinle doldurulmuş bir Dikdörtgen otomatik şekli oluşturulur.

Python ile PowerPoint Oluşturma Kodu

Yukarıdaki örnek kullanılarak Python Presentation disk üzerinde PPTX formatında oluşturulmuştur. SaveFormat numaralandırıcı, sunumu PPT, PPS, PPSX, ODP, POT ve POTX formatlarında da kaydetme seçenekleri sunar. Slayt şeklinin içindeki metin, paragraf madde işaretleri, metin girintileri, kenar boşlukları, metnin altını çizme ve vurgulama dahil olmak üzere, PortionFormat ve ParagraphFormat sınıflarında bulunan farklı özellikler kullanılarak daha da özelleştirilebilir.

Bu örnekte, bir PPTX sunuyu oluşturmak için Python tabanlı API’nin MS PowerPoint’e güvenilmeden kullanılabileceğini gördük. Bir sunumu PDF’ye dönüştürmekle ilgileniyorsanız, Python kullanarak Sunum’u PDF’ye dönüştürme makalesine bakın.

 Türkçe