Java kullanarak PUB'u PNG Görüntüsüne Dönüştürme

Bu kısa eğitim, Java kullanarak PUB PNG görüntüsünün nasıl dönüştürüleceği hakkında ayrıntılar sağlar. Bu dönüştürme, PUB dosyasını PDF biçimine dönüştürerek iki adımda gerçekleştirilir ve ardından çıktı PDF’si bir PNG görüntüsüne dönüştürülür. Ayrıca, Java’nın PUB’dan nasıl PNG görüntüsü oluşturduğunu öğreneceksiniz, öyle ki birden fazla sayfa içeriyorsa, her sayfa ayrı bir görüntüye dönüştürülür.

Java kullanarak PUB’u PNG Görüntüsüne Dönüştürme Adımları

  1. PUB dosyasını PNG Resmine dönüştürmek için uygulamanıza Aspose.PUB ve Aspose.PDF yükleyin
  2. PUB dosyasını Document sınıf nesnesiyle yükleyin
  3. Kaynak PUB dosyasını PDF’ye dönüştürün
  4. PNG görüntüsüne dönüştürmek için ara PDF’yi ilgili PDF Document sınıf nesnesine yükleyin
  5. Her sayfayı yineleyin ve PNG resmi olarak kaydedin

Bu adımlar, program aracılığıyla bu dönüştürme için gereken tüm gerekli ayrıntılarla birlikte PUB’u Java’da PNG’ye dışa aktarmada size rehberlik eder. Öncelikle, PUB’u bir PDF dosyasına dönüştürmeniz ve ardından ara PDF dosyasındaki tüm sayfaları, her birini ayrı bir görüntü dosyasına dönüştürmek için işlemeniz gerekir.

Java kullanarak PUB’u PNG Görüntüsüne Dönüştürme Kodu

Bu kodda, girdi PUB dosyası için bir ayrıştırıcı oluşturmak için PubFactory sınıfını kullandık. Bu ayrıştırıcı, PDFConverter tarafından bir PDF dosyası oluşturmak ve diske kaydetmek için kullanılan bir PUB belge nesnesini döndürür. Bu ara PDF dosyası yeniden bir PDF belgesi olarak yüklenir ve PDF dosyasındaki her sayfayı ayrı bir PNG görüntüsüne dönüştürmek için işlenir.

Bu öğreticide, Java* kullanarak PUB’dan PNG’ye görüntü oluşturmayı öğrendiniz. Ancak, Java’da PDF dosyalarını işleme adımlarını arıyorsanız, Java’da PDF dosyası nasıl okunur makalesine bakın.

 Türkçe