Python kullanarak PDF'ye Tablo Nasıl Eklenir?

Bu makale Python kullanarak PDF içine nasıl tablo ekleyeceğiniz konusunda size yol gösterir. Örnek kodu çalıştırmak için ortamı oluşturmaya yönelik ayrıntıları, bu işlemi netleştirmek için adım adım ilerleyen bir süreci ve Python kullanarak PDF’ye tablo eklemek için çalıştırılabilir bir örnek kodu sağlar. Yeni bir PDF oluşturmak, bir sayfa eklemek, bir tablo oluşturmak, bir tabloyu doldurmak, bir tabloyu biçimlendirmek ve ortaya çıkan PDF dosyasını diske kaydetmek için tüm temel adımları öğreneceksiniz.

Python kullanarak PDF’ye Tablo Ekleme Adımları

  1. Bir PDF tablosu oluşturmak için ortamı .NET aracılığıyla Python için Aspose.PDF kullanın olarak yapılandırın
  2. Document sınıf nesnesini kullanarak yeni bir PDF dosyası oluşturun ve buna tablo eklemek için bir sayfa ekleyin
  3. Table sınıfını kullanarak bir tablo nesnesi oluşturun ve kenarlık ayarlarını belirleyin
  4. Örnek verilerle birlikte tabloya satır ve sütun eklemek için birden çok kez yineleyin
  5. Tabloyu seçilen sayfanın paragraf koleksiyonuna ekleyin
  6. PDF dosyasını, içinde örnek veriler bulunan bir tablo bulunan diske kaydedin

Bu adımlar, Python kullanarak bir PDF’ye tablo ekleme sürecini özetler. PDF oluşturmak için Document sınıfı, sayfa oluşturmak için Page sınıfı, tablo oluşturmak için Table sınıfı ve tabloyu doldurmak için satır sınıfındaki hücreler koleksiyonu gibi gerekli tüm sınıflar ve yöntemler tanıtılır. Tablonun formatlanması, kenarlık tarafı, Kenarlığın genişliği ve kenarlığın rengi için bir bayrak gerektiren BorderInfo sınıfı nesnesi kullanılarak yapılır.

Python Kullanarak PDF’ye Tablo Eklemek İçin Kod

Bu kod, Python* kullanarak *PDF’ye tablo ekleme işlemini gösterir. PDF’ye bir sayfa eklemek için aspose.pdf.Document.pages koleksiyonundaki add() yöntemini ve herhangi bir argüman olmadan bir oluşturucu kullanarak bir tablo oluşturmak için aspose.pdf.Table sınıfını kullanır. Tablo sınıfı, gerekirse tabloyu biçimlendirmek için ayarlanabilen default_cell_border özelliğine sahiptir. Her tablo, sırasıyla Table.rows koleksiyonu ve row.cells koleksiyonu kullanılarak erişilen bir satır ve sütun koleksiyonudur.

Bu makale bize Python kullanarak Adobe Acrobat’ta bir tablo eklemeyi öğretti. PDF’yi HTML’ye dönüştürme sürecini öğrenmek istiyorsanız, Python’da PDF’yi HTML’ye dönüştürme ile ilgili makaleye bakın.

 Türkçe