C#'da XPS'yi PDF'ye Dönüştürme

Bu makale, XPS’nin C#‘da PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini açıklamak için yazılmıştır. Adım adım prosedürü ve C#‘da XPS’yi PDF’ye değiştirmek için çalıştırılabilir bir örnek kodu içerir. Kaynak XPS dosyasını yükleyebilir ve birkaç satır kodla PDF dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.

C# Kullanarak XPS’yi PDF’ye Dönüştürme Adımları

  1. XPS dosyalarını dönüştürmek için Aspose.Page yükleyerek ortamı yapılandırın
  2. Bir Stream sınıf nesnesi kullanarak giriş XPS dosyasını yükleyin
  3. Bir PdfSaveOptions sınıf nesnesini başlatın ve gerekli parametreleri ayarlayın
  4. Çıktı PDF formatı için bir işleme cihazı oluşturun
  5. XPS dosyasını dönüştürdükten sonra çıktı PDF dosyasını kaydedin

Bu adımlar, XPS dosyasını C#*‘da PDF’ye dönüştürme sürecini tam olarak özetlemektedir. Giriş XPS dosyasını yüklemek için Stream sınıfı nesnesini kullanın ve ardından çıktı PDF belgesi için görüntü veya metin sıkıştırma vb. gibi farklı özellikler belirleyin. Ardından, PdfDevice gibi bir işleme aygıtı oluşturun ve çıktı PDF dosyasını dışa aktarın.

C#’ta XPS’yi PDF’ye Dönüştürme Kodu

Bu örnek kod, XPS belgesini C#‘da PDF’ye dönüştürmek için kullanılabilir. Ayrıca görsellerin kalitesi, PDF formatına çevirmeniz gereken sayfa numaraları, şifreleme detayları vb. gibi herhangi bir özelliğin değerini ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Benzer şekilde, basit API çağrıları ile dosya akışlarını veya bellek akışlarını kullanarak dosyaları okuyabilir ve yazabilirsiniz.

Bu öğretici, XPS dosyasının C#‘da PDF’ye dönüştürülmesiyle ilgili ayrıntıları sağlamıştır. EPS’den TIFF’ye dönüştürmeyi öğrenmek istiyorsanız EPS’yi C#‘da TIFF’e dönüştürme makalesini okuyun.

 Türkçe