C# ile Görüntü Nasıl Kırpılır

Bu kısa öğretici, örnek bir bitmap’in kırpıldığı işlemi açıklayarak C#’ta görüntünün nasıl kırpılacağı hakkında kılavuzluk eder. Görüntülerin kırpılabileceği çeşitli seçenekler vardır. bitmap C# kodunu kırpmak için, kenarların kullanıcı tanımlı değerlerle kaydırıldığı ve çıktı görüntüsünün BMP olarak kaydedildiği yöntemlerden birini gösterir, ancak bunu {{HYPERLINK2 gibi başka bir görüntü türüne kaydedebilirsiniz. }}, PNG, vb.

C# ile Görüntü Kırpma Adımları

  1. NuGet paket yöneticisini kullanarak geliştirme ortamını Aspose.Imaging eklemek için yapılandırın
  2. Image sınıf nesnesini kullanarak kaynak bit eşlemi yükleyin
  3. Yüklenen görüntüyü RasterImage adresine yayınlayın
  4. Daha iyi performans için görüntünün tamamını belleğe önbelleğe alın
  5. Görüntü merkezine doğru kaydırarak üst, alt, sol ve sağ tarafı tanımlayarak yüklenen bitmap’i kırpın
  6. Kırpılan görüntüyü diske kaydetmek için Kaydet yöntemini kullanın

Görüntüyü kesmek için C# tabanlı ortam ayarları, ad alanı, sınıflar ve yöntemler bu adımlarda paylaşılır. Image.Load() yöntemini kullanarak herhangi bir görüntü türünü yükleyebilir ve ardından görüntüleri kırpma seçeneklerini içeren RasterImage’a yayınlayabilirsiniz. Burada, yüklenen görüntülerin kenarlarının görüntünün merkezine doğru içe doğru hareket edeceği değerleri tanımlamanız ve böylece kırpılmış bir görüntü oluşturmanız gereken kenarları kaydırma yöntemini kullandık.

C# ile Görüntü Kırpma Kodu

C# içindeki bu kod satırları görüntüyü kırpın ve RasterImage.Save() yöntemini kullanarak diske kaydedin. Kaynak görüntü RasterImage olarak yüklendikten sonra, arka plan rengini ayarlamak, gerekirse işlemi erken sonlandırmayı kontrol etmek için kesme monitörünü ayarlamak, şeffaf rengi ayarlamak gibi elde edilen görüntüyü kırpmadan veya kaydetmeden önce diğer birçok işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. birkaç isim için yatay ve dikey çözünürlüğün ayarlanması vb.

Bu net öğretici, bize * görüntüleri C#* ile kesme konusunda rehberlik etti. Bu resimleri yeniden boyutlandırmayı öğrenmek istiyorsanız C#’ta resim nasıl yeniden boyutlandırılır makalesine bakın.

 Türkçe