C# ile JPG'yi Siyah Beyaz PDF'ye Dönüştürme

Bu eğitici, JPG’nin C#’ta Siyah Beyaz PDF’ye nasıl dönüştürüleceği hakkında ayrıntılar sağlar. Bu görevi gerçekleştirmek için ortam ayarlarını, önemli ad alanlarını, sınıfları, yöntemleri ve programlama sırasını ayarlamak için gerekli tüm kaynakları alacaksınız. Açıklama, yalnızca birkaç API çağrısının yardımıyla C#**‘da bir **JPG Siyah Beyaz PDF dönüştürücü yazma işlemini özelleştirmek için de sağlanacaktır.

C# ile JPG’yi Siyah Beyaz PDF’ye Dönüştürme Adımları

  1. NuGet paket yöneticisini kullanarak Aspose.Imaging eklemek için ortamı oluşturun
  2. Kaynak JPG görüntüsünü Image sınıf nesnesine yükleyin
  3. Yüklenen görüntünün RasterCachedImage sınıf nesnesine dökümünü gerçekleştirin
  4. Önbelleğe alınmamışsa görüntü verilerini önbelleğe alın
  5. Önceden tanımlanmış sabit eşiği kullanarak görüntüyü ikili hale getirin
  6. PdfOptions nesnesini kullanarak elde edilen görüntüyü PDF olarak kaydedin

Bu adımlar, projeye gerekli kaynaklar eklenerek önce ortamın ayarlandığı ve ardından kaynak JPG’nin Image sınıfına yüklendiği adım adım bir yaklaşımla C#* kullanarak JPG’yi Siyah Beyaz PDF’ye dönüştürme sürecini açıklar. Siyah Beyaz PDF olarak değiştirilecek nesne. Sonraki adımlarda, görüntü için RasterCachedImage’a tip dökümü yapılır ve daha önce yapılmadıysa performans uğruna belleğe önbelleğe alınır. Son olarak, önceden tanımlanmış sabit eşiği kullanarak görüntüyü ikili hale getiriyoruz ve ardından nihai çıktı bir PDF olarak kaydediliyor.

C# ile JPG’yi Siyah Beyaz PDF’ye Dönüştürme Kodu

Bu kod, yalnızca diğer birçok görüntü türünü desteklemekle kalmayıp aynı zamanda dosya yerine bir akıştan görüntü yükleyebileceğiniz gibi birden fazla aşırı yüklenmiş işleve sahip olan Image sınıfı nesnesini kullanarak JPG’yi C#*‘da Siyah Beyaz PDF’ye dönüştürmek için dosyayı yükler. disk ve ek LoadOptions parametresini kullanın. Bu LoadOptions nesnesi, ilerleme olayı işleyicisini, veri kurtarma modunu, veri arka plan rengini ve arabellek boyutu ipucunu ayarlamayı destekler.

Bu eğitim bize bir JPG’yi Siyah Beyaz PDF dosyasına dönüştürmeyi öğretti. Resmi yeniden boyutlandırma sürecini öğrenmek istiyorsanız C#’ta resim nasıl yeniden boyutlandırılır makalesine bakın.

 Türkçe