C# Kullanarak Excel'de Dijital İmza Nasıl Eklenir?

Bu makale, ** Excel’de C#** kullanarak dijital imzanın nasıl ekleneceğini öğretmek için tasarlanmıştır. C# kullanarak bir Excel belgesine elektronik imza eklemek için bir program yazmak için kavramsal adımları sağlar, böylece ilk adımlar sağlanır ve ardından bu özelliği test etmek için çalışan bir örnek kod paylaşılır. PFX sertifikası kullanılarak bir XLSX gibi Excel belgesinin imzalanmasını özelleştirmek için de bilgiler paylaşılır.

C# Kullanarak Excel’de Elektronik İmza Ekleme Adımları

  1. Projenizde Aspose.Cells for .NET kullanmak için ortamı yapılandırın
  2. Workbook nesnesini kullanarak mevcut bir çalışma kitabını yükleyin veya içinde örnek veriler bulunan yeni bir çalışma kitabı oluşturun
  3. Dijital imzalardan oluşan bir koleksiyonun örneğini oluşturun
  4. Sertifika dosya adını ve parolayı kullanarak bir sertifika yükleyin
  5. Yüklenen sertifikayı, yorumları ve imzalama tarihini kullanarak bir digital signature oluşturun
  6. Bu imzayı, çalışma kitabına eklenecek olan koleksiyona ekleyin.
  7. İmzalı çalışma kitabını kaydet

Burada c#* kullanarak excel’e *dijital imza koyma işlemi, önce yapılandırma kaynaklarının paylaşıldığı ve ardından tüm sınıfları, yöntemleri içeren adım adım bir prosedürün açıklandığı, takip edilmesi kolay adımlar şeklinde açıklanmaktadır. , ve sırayla kullanımları. Dijital imzalar mevcut bir çalışma kitabına eklenecekse, bir PFX sertifika dosyasına, parolasına ve bir çalışma kitabına ihtiyacınız vardır, aksi takdirde aşağıdaki örnek kodda gösterildiği gibi özelliği test etmek için basit bir yeni çalışma kitabı oluşturun. Dijital imzalı son çalışma kitabı, XLSX, XLS, XLSM, vb. gibi desteklenen herhangi bir formatta kaydedilebilir.

C# Kullanarak Bir Excel Belgesini Dijital Olarak İmzalamak İçin Kod

Bu kod, sertifika dosyasını yüklemek için X509Certificate2 sınıf nesnesinin kullanıldığı C#* kullanarak Excel’e nasıl *dijital imza ekleneceğini gösterir. Bu sınıf için bir sertifika dosyasını yüklemek için kullanılabilecek 15’ten fazla farklı aşırı yüklenmiş oluşturucu olduğunu unutmayın. Ayrıca bu sertifika dosyası yardımıyla dijital imza oluştururken diskteki bir dosya yerine sertifikayı içeren bayt dizisini de kullanabilirsiniz.

Bu eğitim bize bir Excel belgesini C#* kullanarak *elektronik olarak imzalamayı öğretti. Parola korumalı elektronik tabloları açma işlemini öğrenmek istiyorsanız C# ile parola korumalı Excel dosyası nasıl açılır makalesine bakın.

 Türkçe