Excel Sayfasını Java'da Başka Bir Çalışma Kitabına Kopyalama

Bu kısa öğretici, Excel sayfasını Java’da başka bir çalışma kitabına kopyalama hakkında ayrıntılar sağlar. Girilen Excel dosyasını XLSX veya XLS dosya uzantılı yükleyebilir ve ardından Java excel çalışma sayfasını kopyala işlevi gerçekleştirilebilir. Gereksinimlerinize göre dizin numarasını veya sayfa adını kullanarak herhangi bir sayfayı kopyalayabilirsiniz.

Excel Sayfasını Java’da Başka Bir Çalışma Kitabına Kopyalama Adımları

  1. Bir Excel sayfasını kopyalamak için Maven deposundan Aspose.Cells referansı ekleyin
  2. Giriş verilerini kopyalamak için kaynak Excel dosyasını Workbook sınıf nesnesine yükleyin
  3. Çıktı Excel dosyasının sayfalarına erişin
  4. Sayfaların dizin numarasını kullanarak Excel sayfasını başka bir çalışma kitabına Copy ekleyin
  5. Çıktı Excel çalışma kitabını içinde kopyalanan çalışma sayfasıyla birlikte kaydedin

Java Excel sayfa kopyalama özelliğiyle çalışmak için yalnızca birkaç API çağrısı yapmamız yeterli. Çalışma sayfalarının dizinlerini değiştirerek çalışma sayfalarını kopyalama işlemini özelleştirebiliriz. Örneğin, kaynak çalışma sayfasından herhangi bir çalışma sayfasını kopyalayabilir ve yalnızca dizin numaralarını değiştirerek çıktı Excel çalışma kitabındaki herhangi bir dizine yapıştırabilirsiniz.

Java’da Excel Sayfasını Başka Bir Çalışma Kitabına Kopyalamak için Kod

Bu eğitimde, Java Excel sayfasını başka bir çalışma kitabına kopyala özelliğinin nasıl dahil edilebileceğini araştırdık. Kopyalama işlemini, yalnızca formül hedef sayfa için geçerli değilse değerleri kopyalamayı destekleyen copy() işlevindeki CopyOptions sınıf nesnesini, adları kopyalama seçeneğini, makroları tutma seçeneğini ve diğer birçok özelliği kullanarak kontrol edebilirsiniz. Peki.

Bu makalede, Excel çalışma sayfaları arasında verilerin nasıl kopyalanıp yapıştırılacağı açıklanmaktadır. Ancak hücrelerin birleştirilmesini öğrenmek istiyorsanız Java kullanarak Excel’de Hücreleri Birleştirme ile ilgili makaleye bakın.

 Türkçe