แปลงข้อความเป็นรูปภาพใน C #

คุณสามารถ แปลง text เป็นรูปภาพในภาษา C# ได้ด้วยบทช่วยสอนสั้นๆ นี้ โดยครอบคลุมขั้นตอนในการเตรียม IDE และเวิร์กโฟลว์แบบเป็นขั้นตอนในขณะที่นำเสนอข้อมูลโค้ดที่รันได้เพื่อส่งออก TXT ไปยัง JPG ใน C# คุณสามารถรวมคุณสมบัตินี้เข้ากับแอปพลิเคชันใดๆ ที่รองรับ .NET Framework ใน Windows, Linux หรือ macOS ได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนในการแปลงข้อความเป็นรูปภาพใน C#

  1. เตรียมสภาพแวดล้อมโดยการติดตั้ง Aspose.Words for .NET เพื่อแปลงข้อความเป็นรูปภาพโดยใช้ C#
  2. โหลดไฟล์ TXT ต้นทางโดยใช้อินสแตนซ์ของคลาส Document
  3. วนซ้ำแต่ละหน้าด้วย for-loop
  4. แปลงข้อความเป็นรูปภาพ JPG โดยใช้วิธี Save

คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแสดง ข้อความเป็น PNG ใน C# ขั้นแรก ให้โหลดไฟล์ข้อความอินพุตจากดิสก์ จากนั้นวนซ้ำผ่านแต่ละหน้าของเอกสาร สุดท้าย เรนเดอร์รูปภาพสำหรับแต่ละหน้าและส่งออกตามความต้องการของคุณ

รหัสสำหรับแปลงข้อความเป็นรูปภาพใน C

โค้ดตัวอย่างนี้สาธิตกระบวนการแปลง ข้อความเป็น JPG ในภาษา C# โหลดไฟล์ TXT อินพุตและเรนเดอร์รูปภาพด้วยการเรียก API เพียงไม่กี่ครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถปรับแต่งโค้ดเพื่อแสดงหน้าที่เลือกได้ เช่น แปลงเฉพาะหน้าคี่หรือหน้าคู่ หรือเฉพาะหน้าที่เลือกเป็นรูปภาพก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถทำงานกับสตรีมหรืออาร์เรย์ในขณะที่อ่านหรือเขียนข้อมูลระหว่างการแปลงได้

บทความนี้ครอบคลุมข้อมูลในการแปลง ข้อความเป็นรูปภาพใน C# อย่างไรก็ตาม หากคุณสนใจในการแยกข้อความจากเอกสาร Word โปรดอ่านบทความเกี่ยวกับ แยกข้อความจากเอกสาร Word ใน C #

 ไทย