วิธีสร้างงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ Python

ในบทความง่ายๆ นี้ เราจะแสดง วิธีสร้าง PowerPoint Presentation โดยใช้ Python โดยทำตามขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อตั้งค่าสภาพแวดล้อมและเรียกใช้ตัวอย่างในส่วนท้ายของคุณ คุณสามารถ สร้าง PowerPoint ด้วย Python และสามารถดูได้จากโปรแกรมดูงานนำเสนอใดๆ รวมถึง MS PowerPoint โค้ดตัวอย่างสามารถใช้ได้ภายในแพลตฟอร์มที่รองรับ .NET Core ซึ่งกำหนดค่าด้วย Python

ขั้นตอนในการสร้างงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ C#

  1. กำหนดค่า สภาพแวดล้อมในการตั้งค่า Aspose.Slides สำหรับ Python ผ่าน .NET ในแอปพลิเคชันของคุณ
  2. นำเข้า aspose.pydrawing และ aspose.slides ในไฟล์ Python ของคุณ
  3. สร้างงานนำเสนอเปล่าโดยใช้วัตถุคลาส Presentation
  4. เพิ่มสไลด์เปล่าใน slides collection โดยใช้วิธี add_empty_slide
  5. แทรกรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในสไลด์โดยใช้เมธอด add_auto_shape
  6. เพิ่มกรอบข้อความโดยใช้เมธอด add_text_frame และใช้คุณสมบัติข้อความต่างๆ
  7. การใช้เมธอด Save ในงานนำเสนอ Python Powerpoint จะถูกสร้างขึ้นและบันทึกไว้ในดิสก์

ในการสร้าง PPTX Python API ที่กำหนดเองนั้นจะใช้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น กระบวนการเกี่ยวข้องกับการสร้างงานนำเสนอเปล่าโดยใช้คลาสการนำเสนอ จากนั้นจึงเพิ่มสไลด์เปล่าภายในคอลเลกชันสไลด์ รูปร่างอัตโนมัติสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกสร้างขึ้นซึ่งเต็มไปด้วยข้อความบางส่วนโดยการเพิ่มกรอบข้อความให้กับรูปร่างและตั้งค่าคุณสมบัติข้อความก่อนที่จะบันทึกงานนำเสนอที่สร้างขึ้นบนดิสก์

รหัสเพื่อสร้าง PowerPoint ด้วย Python

โดยใช้ตัวอย่างข้างต้นใน Python Presentation ในรูปแบบ PPTX ได้ถูกสร้างขึ้นบนดิสก์ ตัวแจงนับ SaveFormat มีตัวเลือกในการบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ PPT, PPS, PPSX, ODP, POT และ POTX เช่นกัน ข้อความภายในรูปร่างสไลด์สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้โดยใช้คุณสมบัติต่างๆ ที่มีในคลาส PortionFormat และ ParagraphFormat รวมถึงการตั้งค่าสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อหน้า การเยื้องข้อความ ระยะขอบ การขีดเส้นใต้ และการเน้นข้อความ

ในตัวอย่างนี้ เราเห็นว่าในการสร้าง PPTX การนำเสนอด้วย Python API นั้นสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพา MS PowerPoint หากคุณสนใจที่จะแปลงงานนำเสนอเป็น PDF โปรดดูบทความใน วิธีแปลงงานนำเสนอเป็น PDF โดยใช้ Python

 ไทย