วิธีแปลง PUB เป็นรูปภาพ PNG โดยใช้ Java

บทแนะนำสั้น ๆ นี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธี แปลง PUB เป็นภาพ PNG โดยใช้ Java การแปลงนี้ดำเนินการในสองขั้นตอนโดยการแปลงไฟล์ PUB เป็น PDF จากนั้น PDF ที่ส่งออกจะถูกแปลงเป็นรูปภาพ PNG คุณจะได้เรียนรู้วิธีที่ Java สร้างรูปภาพ PNG จาก PUB ในลักษณะที่ว่าหากมีหลายหน้า แต่ละหน้าจะถูกแปลงเป็นภาพแยกกัน

ขั้นตอนในการแปลงภาพ PUB เป็น PNG โดยใช้ Java

  1. ติดตั้ง Aspose.PUB และ Aspose.PDF ในแอปพลิเคชันของคุณเพื่อแปลงไฟล์ PUB เป็น PNG Image
  2. โหลดไฟล์ PUB ด้วยวัตถุคลาส Document
  3. แปลงไฟล์ PUB ต้นทางเป็น PDF
  4. โหลด PDF ระดับกลางลงในวัตถุคลาส PDF Document ที่เกี่ยวข้องสำหรับการแปลงเป็นภาพ PNG
  5. ทำซ้ำแต่ละหน้าและบันทึกเป็นภาพ PNG

ขั้นตอนเหล่านี้จะแนะนำให้คุณ ส่งออกรูปภาพ PUB เป็น PNG ใน Java พร้อมกับรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการแปลงนี้โดยทางโปรแกรม ประการแรก คุณต้องแปลง PUB เป็นไฟล์ PDF จากนั้นประมวลผลหน้าทั้งหมดในไฟล์ PDF ระดับกลางเพื่อแปลงแต่ละหน้าเป็นไฟล์รูปภาพแยกกัน

รหัสเพื่อแปลง PUB เป็นรูปภาพ PNG โดยใช้ Java

ในโค้ดนี้ เราใช้คลาส PubFactory เพื่อสร้างตัวแยกวิเคราะห์สำหรับไฟล์อินพุต PUB โปรแกรมแยกวิเคราะห์นี้ส่งคืนวัตถุเอกสาร PUB ซึ่งใช้โดย PDFConverter เพื่อสร้างไฟล์ PDF และบันทึกลงในแผ่นดิสก์ ไฟล์ PDF ระดับกลางนี้ถูกโหลดอีกครั้งเป็นเอกสาร PDF และประมวลผลเพื่อแปลงแต่ละหน้าในไฟล์ PDF เป็นภาพ PNG แยกต่างหาก

ในบทช่วยสอนนี้ คุณได้เรียนรู้วิธี สร้างภาพ PUB เป็น PNG โดยใช้ Java อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาขั้นตอนในการประมวลผลไฟล์ PDF ใน Java โปรดดูบทความใน วิธีอ่านไฟล์ PDF ใน Java

 ไทย