วิธีแปลง PSD เป็น PDF ใน C#

ในหัวข้อทีละขั้นตอนนี้ คุณจะมีโอกาสเรียนรู้วิธี แปลง PSD เป็น PDF ใน C# แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ง่ายเพื่อ บันทึก PSD เป็น PDF โดยใช้ C# และสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่กำหนดค่า .NET ใดๆ ภายใน Windows, macOS หรือ Linux

ขั้นตอนในการแปลง PSD เป็น PDF ใน C#

  1. สร้างสภาพแวดล้อมของคุณโดยการติดตั้ง Aspose.PSD for .NET จาก NuGet
  2. โหลดไฟล์ PSD ต้นทางจากดิสก์โดยใช้อินสแตนซ์ของคลาส PsdImage
  3. ใช้อินสแตนซ์ของคลาส PdfDocumentInfo เพื่อตั้งค่าข้อมูลเมตาของ PDF
  4. ใช้คลาสตัวเลือก PdfOptions เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ PDF ที่ต้องการ
  5. บันทึกไฟล์ PDF ที่แปลงแล้วลงในดิสก์

โดยใช้โปรแกรมการแปลง C# PSD เป็น PDF สามารถพัฒนาได้อย่างง่ายดายโดยใช้ขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้น โดยกระบวนการจะเริ่มต้นด้วยการเข้าถึงไฟล์ PSD ต้นทางจากดิสก์ จากนั้นใช้อินสแตนซ์ของคลาส PdfDocumentInfo และ PdfOptions ข้อมูลเมตาดาต้า PDF ที่ต้องการพร้อมกับคุณสมบัติอื่นๆ จะถูกตั้งค่า ในที่สุด PSD ที่โหลดจะถูกส่งออกเป็นไฟล์ PDF บนดิสก์โดยใช้วิธีการบันทึก

รหัสเพื่อส่งออก PSD เป็น PDF ใน C

ในตัวอย่างที่กล่าวถึงข้างต้น กระบวนการส่งออก PSD เป็น PDF โดยใช้ C# จะแสดงโดยใช้วิธี Image.Load() เพื่อโหลดไฟล์ PSD ต้นทางจากดิสก์ คลาส PdfDocumentInfo และ PDFOptions ใช้เพื่อตั้งค่าข้อมูลเมตา เช่น ผู้เขียน คำหลัก หัวเรื่อง ชื่อเรื่อง ฯลฯ คลาส PdfOptions ใช้เพื่อตั้งค่าตัวเลือก PDF เอาต์พุต รวมถึงการตั้งค่าความละเอียดสำหรับเอกสารเอาต์พุต

หัวข้อนี้ได้อธิบายให้เราทราบถึงขั้นตอนการ แปลง PSD เป็น PDF โดยใช้ C# โดยใช้วิธีการแบบเป็นขั้นตอน หากคุณสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการแปลง PSD เป็น JPEG โปรดดูบทความใน วิธีแปลง PSD เป็น JPEG ใน C #

 ไทย