วิธีแปลง PNG เป็น PSD โดยใช้ C#

ในบทแนะนำสั้นๆ นี้ คุณจะได้เรียนรู้ วิธีแปลง PNG เป็น PSD โดยใช้ C# มีการตั้งค่า IDE รายการงานในโปรแกรม และโค้ดตัวอย่างที่รันได้เพื่อพัฒนาตัวแปลงไฟล์ PNG เป็น PSD โดยใช้ C# คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มหลายเลเยอร์ด้วยรูปภาพที่แตกต่างกันในไฟล์ PSD เอาต์พุต

ขั้นตอนในการแปลงไฟล์ PNG เป็น PSD โดยใช้ C#

  1. ตั้งค่าสภาพแวดล้อมให้ใช้ Aspose.PSD for .NET เพื่อแปลง PNG เป็น PSD
  2. สร้างภาพ PSD โดยใช้คลาส PsdImage และระบุขนาดภาพที่ส่งออก
  3. โหลดไฟล์ PNG ต้นฉบับโดยใช้ FileStream
  4. สร้างและเริ่มต้นวัตถุของคลาส Layer ด้วยรูปภาพที่โหลด
  5. เพิ่มเลเยอร์นี้ลงในภาพ PSD ที่สร้างขึ้นใหม่
  6. บันทึกไฟล์ PSD ที่เป็นผลลัพธ์ลงในดิสก์

ขั้นตอนเหล่านี้อธิบายกระบวนการเชิงลึกในการ แปลงไฟล์ PNG เป็น PSD โดยใช้ C# กระบวนการเริ่มต้นด้วยการสร้าง PsdImage โดยระบุขนาดภาพที่ส่งออก ตามด้วยการโหลดภาพ PNG ต้นทางลงในวัตถุ FileStream ที่จะใช้เพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นวัตถุคลาสเลเยอร์ ในขั้นตอนสุดท้าย เลเยอร์ที่สร้างขึ้นใหม่จะถูกเพิ่มลงในรูปภาพ PSD ก่อนที่จะบันทึกลงในดิสก์

รหัสเพื่อเปลี่ยน PNG เป็น PSD โดยใช้ C

โค้ดตัวอย่างนี้แสดงวิธีการพัฒนาตัวแปลง PNG เป็น PSD โดยใช้ C# คุณสามารถใช้รูปภาพประเภทอื่นๆ เช่น JPG, BMP, TIFF เป็นต้น เพื่อแปลงเป็น PSD หากคุณต้องการเพิ่มรูปภาพหลายเลเยอร์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนเพื่อโหลดรูปภาพ สร้างเลเยอร์ และเพิ่มลงในเอาต์พุต PSD หลายๆ ครั้งตามต้องการก่อนที่จะบันทึกไฟล์ PSD สุดท้าย

ในบทความนี้ เราได้เรียนรู้ขั้นตอนการ แปลง PNG เป็น PSD อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเรียนรู้กระบวนการแปลง PSD เป็น TIFF โปรดดูบทความใน วิธีแปลง PSD เป็น TIFF ใน C #

 ไทย