วิธีสร้าง PDF ใน Python

คำแนะนำบทช่วยสอนสั้นๆ นี้เกี่ยวกับ วิธีสร้าง PDF ใน Python ประกอบด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์ในการตั้งค่า IDE รายการขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามขณะเขียนแอปพลิเคชัน และโค้ดตัวอย่างที่รันได้เพื่อสาธิตกระบวนการ สร้าง PDF ด้วย Python คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลาส วิธีการ และคุณสมบัติทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้าง PDF ใหม่ และเพิ่มข้อความที่จัดรูปแบบเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการอย่างละเอียด

ขั้นตอนในการสร้าง PDF ใน Python

  1. กำหนดค่าสภาพแวดล้อมเป็น ใช้ Aspose.PDF สำหรับ Python ผ่าน .NET เพื่อสร้าง PDF
  2. สร้างไฟล์ PDF โดยใช้คลาส Document และเพิ่มหน้าเข้าไป
  3. สร้างวัตถุคลาส TextFragment เพื่อเพิ่มข้อความในหน้า PDF
  4. กำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของข้อความ เช่น ขนาดฟอนต์ ชื่อฟอนต์ สีพื้นหลัง และสีพื้นหน้า
  5. สร้างวัตถุคลาส TextBuilder สำหรับหน้าที่เลือกและเพิ่มส่วนข้อความลงไป
  6. บันทึกไฟล์ PDF ผลลัพธ์ที่มีข้อความเพิ่มเข้าไปใหม่

ขั้นตอนเหล่านี้สรุปกระบวนการ สร้าง PDF โดยใช้ Python ขั้นแรก ไฟล์ PDF ใหม่จะถูกสร้างขึ้นและหน้าถูกเพิ่มเข้าไป ตามด้วยการสร้างวัตถุ TextFragment ที่ใช้สำหรับเพิ่มข้อความ การตั้งค่าการจัดรูปแบบข้อความ สีพื้นหน้า และสีพื้นหลัง เมื่อเติมวัตถุ TextFragment แล้ว วัตถุคลาส TextBuilder สำหรับหน้าที่เลือกจะถูกสร้างอินสแตนซ์ และวัตถุ TextFragment ที่สร้างขึ้นใหม่จะถูกเพิ่มลงใน PDF

รหัสเพื่อสร้าง PDF โดยใช้ Python

ส่วนรหัสด้านบนสาธิตวิธีการ สร้างไฟล์ PDF โดยใช้ Python คลาสเอกสารในโมดูล aspose.pdf ใช้สำหรับสร้างไฟล์ PDF ใหม่ วัตถุ TextFragment ในโมดูล aspose.pdf.text ใช้สำหรับตั้งค่าข้อความและรูปแบบ วัตถุคลาส TextBuilder ใน aspose.pdf.text คือ ใช้สำหรับเพิ่มส่วนข้อความลงในหน้าที่เลือก และในที่สุดเมธอด Document.save() จะใช้เพื่อบันทึกไฟล์ลงในดิสก์ คุณสามารถใช้วัตถุ TextFragment เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติอื่น ๆ สำหรับข้อความและวัตถุ TextBuilder เพื่อเพิ่มองค์ประกอบเอกสารอื่น ๆ ให้กับ PDF

บทความนี้สอนให้เรา สร้างไฟล์ PDF ด้วย Python หากคุณต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการแปลงไฟล์ PDF เป็น XPS โปรดดูบทความใน วิธีแปลง PDF เป็น XPS ใน Python

 ไทย