วิธีลบลายเซ็นออกจาก PDF ใน Java

บทช่วยสอนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีลบลายเซ็นออกจาก PDF ใน Java ซึ่งจะให้รายละเอียดทั้งหมดที่จำเป็นในการกำหนดค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนา โฟลว์โปรแกรม และโค้ดตัวอย่างที่รันได้ คุณจะได้รับคำแนะนำทั้งหมดพร้อมกับชื่อคลาส เมธอด และคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงานให้สำเร็จ คุณจะ ลบลายเซ็นดิจิทัลจาก PDF ใน Java เพื่อให้เข้าถึงลายเซ็นทั้งหมดได้จาก PDF จากนั้นจึงลบลายเซ็นทั้งหมดหรือบางส่วนตามเกณฑ์บางประการ

ขั้นตอนในการลบลายเซ็นจาก PDF ใน Java

  1. สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่ม Aspose.PDF จากที่เก็บเพื่อลบลายเซ็น
  2. สร้างวัตถุของคลาส PdfFileSignature
  3. โหลดไฟล์ PDF ต้นฉบับโดยใช้เมธอด bindPDF()
  4. เข้าถึงรายการลายเซ็นในไฟล์ PDF
  5. แยกวิเคราะห์ลายเซ็นทั้งหมดและลบลายเซ็นจำนวนเท่าใดก็ได้
  6. บันทึก PDF ที่โหลดหลังจากลบลายเซ็นที่ต้องการแล้วปิด

ขั้นตอนเหล่านี้สรุปกระบวนการในการ ลบลายเซ็นดิจิทัลออกจาก PDF ใน Java โดยที่ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่จำเป็นจะมีให้ในตอนต้น ตามด้วยรายการขั้นตอนที่จำเป็นในการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ คำแนะนำในการโหลดไฟล์ PDF โดยใช้เมธอด bindPDF() ในออบเจกต์คลาส PdfFileSignature โดยระบุพาธไปยังไฟล์ คลาสนี้มีคุณสมบัติในการรับรายการลายเซ็นทั้งหมดในไฟล์ที่โหลด รวมถึงวิธีการลบลายเซ็นหนึ่งรายการหรือทั้งหมด

รหัสเพื่อลบลายเซ็นออกจาก PDF ใน Java

รหัสนี้สาธิต วิธีลบลายเซ็นใน PDF ใน Java ซึ่งคลาส PdfFileSignature จะใช้สำหรับการโหลดและลบลายเซ็นเป็นหลัก คลาสนี้ยังสามารถใช้รับรองเอกสารที่มีลายเซ็น PDM ตรวจสอบว่าไฟล์ PDF มีลายเซ็นหรือไม่ แยกใบรับรองของลายเซ็น และดึงรายการฟิลด์ลายเซ็นว่างเพื่อระบุชื่อ คุณสามารถใช้เมธอด removeSignature() ที่ใช้แฟล็กบูลีนเพิ่มเติมเพื่อลบชื่อฟิลด์และลายเซ็น

รหัสนี้แนะนำเราให้ลบลายเซ็นจาก PDF ใน Java หากคุณต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัล โปรดดูบทความใน วิธีเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลใน Java

 ไทย