วิธีแปลง XPS เป็น PDF ใน Java

บทช่วยสอนนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีแปลง XPS เป็น PDF ใน Java โดยจะครอบคลุมกระบวนการแบบเป็นขั้นเป็นตอน ข้อมูลการกำหนดค่าสภาพแวดล้อม ตลอดจนข้อมูลโค้ดที่รันได้สำหรับ เปลี่ยน XPS เป็น PDF ใน Java คุณต้องโหลดไฟล์ต้นฉบับ XPS และส่งออกเป็นไฟล์ PDF โดยใช้การเรียก API เพียงไม่กี่ครั้ง

ขั้นตอนในการแปลง XPS เป็น PDF โดยใช้ Java

  1. ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของระบบโดยการติดตั้ง Aspose.Page เพื่อแปลงไฟล์ XPS
  2. เริ่มต้นสตรีมเอาต์พุต PDF เพื่อสร้างไฟล์ PDF
  3. โหลดไฟล์ XPS อินพุตที่มีคลาส XpsDocument
  4. สร้างอินสแตนซ์ของวัตถุคลาส PdfSaveOptions เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ PDF
  5. แปลงไฟล์ XPS เป็น PDF ด้วยวัตถุคลาส PdfDevice

ขั้นตอนเหล่านี้อธิบายขั้นตอนการ แปลงไฟล์ XPS เป็น PDF ในภาษาจาวา เพียงโหลดไฟล์ XPS อินพุต ระบุลักษณะที่จำเป็นของไฟล์ PDF และส่งออกไปยังไฟล์หรือสตรีม คลาส PdfSaveOptions ช่วยให้คุณควบคุมการบีบอัดรูปภาพและข้อความ ตลอดจนการเข้ารหัส PDF หมายเลขหน้า และคุณสมบัติอื่นๆ

รหัสเพื่อแปลง XPS เป็น PDF ใน Java

ข้อมูลโค้ดนี้มีประสิทธิภาพในการ แปลงเอกสาร XPS เป็น PDF ใน Java ไฟล์อินพุตถูกโหลดโดยใช้คลาส XpsDocument จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ ที่เปิดเผยโดยคลาส PdfSaveOptions เช่น ความสูงของแผนผังโครงร่าง ระดับการขยายแผนผังโครงร่าง รหัสผ่าน หรืออัลกอริทึมการเข้ารหัส หลังจากระบุค่าสำหรับตัวเลือกเหล่านี้แล้ว ให้สร้าง PdfDevice และเรนเดอร์ไฟล์ PDF เอาต์พุต

บทช่วยสอนนี้ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแปลงไฟล์ XPS เป็น PDF ใน Java หากคุณสนใจที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงภาพ EPS เป็น PNG โปรดดูบทความเกี่ยวกับ วิธีแปลง EPS เป็น PNG ใน Java

 ไทย