วิธีเปิดไฟล์ MSG โดยไม่มี Outlook ใน C#

บทช่วยสอนสั้นๆ นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีเปิดไฟล์ MSG โดยไม่มี Outlook ใน C# คุณจะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าสภาพแวดล้อม กระบวนการทีละขั้นตอน และโค้ดตัวอย่างที่เรียกใช้ได้สำหรับ เปิดไฟล์ MSG ใน C# คุณจะได้เรียนรู้การอ่านและแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของไฟล์ MSG ตลอดจนรายละเอียดของไฟล์แนบในผงชูรสที่โหลด

ขั้นตอนในการเปิดไฟล์ Outlook MSG ใน C#

  1. สร้างสภาพแวดล้อมโดยเพิ่ม Aspose.Email for .NET เพื่ออ่านไฟล์ MSG
  2. โหลดไฟล์ MSG ต้นทางลงในวัตถุคลาส MapiMessage
  3. อ่านและแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของไฟล์ MSG ที่โหลด
  4. แยกวิเคราะห์ attachments ทั้งหมดในไฟล์ MSG
  5. อ่านและแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของไฟล์แนบแต่ละไฟล์ในไฟล์ MSG

ขั้นตอนเหล่านี้อธิบาย วิธีเปิดไฟล์ MSG ใน C# และเรียกคุณสมบัติต่างๆ ขั้นแรก คุณสามารถโหลดไฟล์ MSG ลงในออบเจกต์ MapiMessage จากนั้นเรียกคุณสมบัติพร้อมกับรายละเอียดไฟล์แนบ โปรดทราบว่าเมธอด MapiMessage.Load() มีฟังก์ชันโอเวอร์โหลดหลายฟังก์ชันที่สนับสนุนตัวเลือกการโหลดที่แตกต่างกันโดยใช้วัตถุคลาส LoadOptions เช่น การตั้งค่ารูปแบบข้อความและการเข้ารหัสข้อความที่ต้องการ

โค้ดสำหรับอ่านไฟล์ Outlook MSG ใน C#

รหัสนี้สาธิต วิธีเปิดไฟล์ Outlook MSG ใน C# คุณสามารถแสดงคุณสมบัติอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ประเภทเนื้อหา เวลาส่งของลูกค้า บริษัท และหัวข้อการสนทนา เป็นต้น คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติหากจำเป็น และใช้วิธีการต่างๆ ในคอลเลกชั่นไฟล์แนบเพื่อเพิ่ม แทรก และลบไฟล์แนบ

บทความนี้สอนเรา วิธีเปิดไฟล์ Outlook MSG โดยไม่มี Outlook ใน C# หากคุณต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการแปลง EML เป็นไฟล์ MSG โปรดดูบทความใน วิธีแปลง EML เป็น MSG โดยใช้ C#

 ไทย