วิธีแปลง Visio เป็น PDF ใน Java

บทความนี้มีรายละเอียดเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับ วิธีแปลง Visio เป็น PDF ใน Java ซึ่งจะรวมขั้นตอนทั้งหมดรวมถึงการกำหนดค่าสภาพแวดล้อม ตลอดจนโค้ดตัวอย่างสำหรับ แปลง Visio เป็น PDF โดยไม่ใช้ Visio ใน Java ข้อมูลนี้มีประโยชน์ในการแปลงไฟล์ Visio เช่น ไฟล์ VSD หรือ VSDX เป็นรูปแบบ PDF

ขั้นตอนในการแปลง Visio เป็น PDF โดยใช้ Java

  1. ติดตั้งไลบรารี Aspose.Diagram for Java จากที่เก็บเพื่อทำการแปลงไฟล์ Visio
  2. ใช้คลาส Diagram เพื่อโหลดไฟล์ Visio อินพุตเพื่อแปลงเป็นรูปแบบ PDF
  3. ตั้งค่าลักษณะต่างๆ ของ PDF ด้วยคลาส PdfSaveOptions
  4. บันทึกไฟล์ PDF ที่ส่งออก

ขั้นตอนเหล่านี้สรุปตรรกะการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาตัวแปลง Visio เป็น PDF ใน Java เพียงโหลดไฟล์ Visio รูปแบบ VSD หรือ VSDX ต้นทาง และตั้งค่าลักษณะต่างๆ สำหรับไฟล์ PDF ที่ต้องการ เช่น ขนาดหน้า จำนวนหน้า การเข้ารหัส หรือการปฏิบัติตามมาตรฐาน ฯลฯ จากนั้น ส่งออกไฟล์ PDF ไปยังดิสก์หรือสตรีมตามความต้องการของคุณ

รหัสเพื่อแปลง Visio เป็น PDF ใน Java

ข้อมูลโค้ดพื้นฐานนี้อธิบายถึงกรณีการใช้งานเพื่อ ส่งออก Visio เป็น PDF ใน Java อย่างไรก็ตาม คุณสามารถด้นสดได้ในขณะที่ระบุคุณสมบัติอื่นๆ หลายอย่าง เช่น ความละเอียด การบีบอัด ความคิดเห็น ฯลฯ นอกจากนี้ การแปลงนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันอื่นใด ดังนั้นข้อมูลโค้ดก็เพียงพอที่จะแปลงไฟล์ Visio เป็น PDF

บทช่วยสอนนี้จะอธิบายข้อมูลพื้นฐานและสำคัญเกี่ยวกับวิธี บันทึก Visio เป็น PDF ใน Java นอกจากนี้ หากคุณต้องการเพิ่มความคิดเห็นในภาพวาดของ Visio คุณสามารถไปที่บทความใน วิธีเพิ่มความคิดเห็นในภาพวาด Visio โดยใช้ Java

 ไทย