Konvertera text till bild i Python

Du kan snabbt konvertera text till bild i Python genom att följa denna exakta handledning. Den förklarar steg-för-steg-algoritmen och en körbar exempelkod för att exportera TXT till JPG i Python. Medan du inte behöver ladda ner eller konfigurera något annat verktyg eller plugin för att bädda in den här funktionen i dina projekt.

Steg för att konvertera text till bild i Python

  1. Ställ in miljön genom att installera Aspose.Words för Python via .NET för att konvertera text till en bild med Python
  2. Få åtkomst till indatafilen i TXT-format med en instans av klassen Document
  3. Bläddra igenom varje sida i dokumentet med en for-loop
  4. Återge texten till en JPG-bild genom att anropa metoden save

Dessa steg utvecklar processen att konvertera text till PNG i Python. Först och främst laddar du källtextfilen medan du kommer åt den från disken och går sedan igenom var och en av dess sidor. Gör sedan utdatabilden för varje motsvarande sida och spara den på disken eller en stream enligt dina krav.

Kod för att konvertera text till bild i Python

Den här exempelkoden visar den grundläggande funktionen för att konvertera text till JPG i Python. Du har dock olika alternativ för att ändra programflödet som att bara rendera de specifika sidorna eller ett visst sidintervall baserat på dina krav. Dessutom kan du också anpassa bildens utseende genom att lägga till sidnummer, ställa in typsnitt, etc.

Den här artikeln fokuserar på detaljerna för att konvertera text till bild i Python. Dessutom, om du vill konvertera ett Word-dokument till TXT-format, gå igenom guiden på Extrahera text från Word-dokument i Python.

 Svenska