Hur man installerar Python för att köra Aspose.PDF för Python via .NET

Det här ämnet innehåller detaljerade steg om hur man installerar python för att köra Aspose.Pdf for Python via .NET. Det anses att du har .NET Framework konfigurerat i något av Microsoft Windows-, Linux- eller macOS-baserade operativsystem och uppmanar dig att installera all nödvändig programvara för att exekvera Aspose.Pdf-kod i Python. Vi kommer att installera Python under dessa steg och skapa en ny PDF-fil för att verifiera miljön.

Steg för att installera Python för att köra Aspose.Pdf för Python via .NET

  1. Det anses att du har ett Microsoft Windows-, Linux- eller macOS-operativsystem konfigurerat med .NET framework-stöd. För mer information kan du besöka, Install .NET on Windows, Linux, and macOS
  2. Installera Python-tillägget i VS Code
  3. Installera Python 3.9.6
  4. Installera Pip-kommandot
  5. Installera den senaste versionen av Aspose.Pdf for Python via .NET med Pip
  6. Generera och kör Aspose-Pdf-koden för Python för att skapa en PDF-fil

Om du redan har etablerat miljön som uppfyller de två första stegen, kan du ignorera dem och fortsätta till de efterföljande kommandona i terminalen eller kommandotolken i din Windows-, Linux- eller macOS-miljö. Du måste installera Python och Pip3 för att installera Aspose.Pdf.

Skript för att installera Python för att köra Aspose.Pdf för Python via .NET

Om .NET Framework, Python 3.9.6 och PIP redan är konfigurerade i din miljö, kan du börja från steg 5 och framåt för att använda API:et. Det rekommenderas att använda Python 3.9.6 med API istället för äldre Python2.x-versioner.

En grundläggande fungerande exempelkod som använder API tillhandahålls också för att verifiera installationen. Du kan använda andra exempel och utforska API-funktionerna för att arbeta med de olika exemplen du vill producera med hjälp av API:et.

 Svenska