Hur man konverterar presentation till PDF med Python

Det här enkla ämnet handlar om hur man konverterar Presentation till PDF med Python genom att tillhandahålla detaljer och konfigurera miljön för att exekvera exempelkoden. För att konvertera PPTX till PDF kan Python-baserad kod med enkla API-anrop användas. Applikationen kan testas i alla operativsystem som är konfigurerade med .NET Framework inklusive MS Windows, Linux eller macOS.

Steg för att skapa PowerPoint med Python

  1. Ställ in miljö för att använda Aspose.Slides för Python via .NET i din applikation
  2. Inkludera Aspose.Slides-namnrymden i ditt projekt för att exportera PPTX till PDF
  3. Skapa en instans av klassen Presentation för att ladda källpresentationen
  4. Skapa ett PdfOptions klassobjekt för att ställa in PDF-utdataalternativ
  5. Ställ in önskat lösenord för PDF-åtkomst
  6. Spara-metoden i Python konverterar PPTX till PDF

De ovan nämnda stegen i Python konverterar PPT till PDF-filer med ett enkelt API-gränssnitt. Vi kommer att initiera processen genom att skapa presentationsklassobjektet för att ladda källpresentationsfilen som kan vara i ODP-, PPT-, PPTX-, POT- eller POTX-format. Klassinstansen PdfOptions kommer att användas för att säkerställa säkerheten för PDF-filen genom att ställa in ett lösenord. Slutligen kommer den konverterade PDF-filen att sparas på disken med hjälp av Spara-metoden.

Kod för att skapa PPT med Python

Genom att använda Python PPT till PDF utvecklas omvandlarapplikationen. Klassen PdfOptions exponerar olika inställningar som Compliance, JpegQualiy, ImageTransparentColor, SufficientResolution och SaveMetafilesAsPng för att ytterligare anpassa utdata-PDF.

I den här artikeln bevittnade vi hur lätt att använda Python PPTX till PDF-omvandlarapplikationen kan utvecklas. Om du vill skapa presentationsfilen med Python, se artikeln om hur man skapar PPT med Python.

 Svenska