Hur man konverterar PUB till PNG-bild med Java

Denna korta handledning ger information om hur man konverterar PUB till PNG-bild med Java. Denna konvertering utförs i två steg genom att konvertera PUB-filen till PDF och sedan konverteras den utgående PDF-filen till en PNG-bild. Du kommer också att lära dig hur Java genererar PNG-bild från PUB så att om den innehåller flera sidor konverteras varje sida till en separat bild.

Steg för att konvertera PUB till PNG-bild med Java

  1. Installera Aspose.PUB och Aspose.PDF i din applikation för att konvertera PUB-fil till PNG-bild
  2. Ladda PUB-filen med klassobjektet Document
  3. Konvertera PUB-källfilen till PDF
  4. Ladda den mellanliggande PDF-filen i det relevanta PDF Document-klassobjektet för konvertering till PNG-bild
  5. Iterera varje sida och spara som en PNG-bild

Dessa steg guidar dig till att exportera PUB till PNG-bild i Java tillsammans med alla nödvändiga detaljer som krävs för denna konvertering programmatiskt. Först måste du konvertera PUB till en PDF-fil och sedan bearbeta alla sidor i den mellanliggande PDF-filen för att konvertera var och en av dem till en separat bildfil.

Kod för att konvertera PUB till PNG-bild med Java

I den här koden använde vi PubFactory-klassen för att skapa en parser för indata-PUB-filen. Denna parser returnerar ett PUB-dokumentobjekt som används av PDFConverter för att skapa en PDF-fil och spara den på skiva. Denna mellanliggande PDF-fil laddas igen som ett PDF-dokument och bearbetas för att konvertera varje sida i PDF-filen till en separat PNG-bild.

I den här handledningen lärde du dig att skapa PUB till PNG-bild med Java. Men om du letar efter stegen för att bearbeta PDF-filer i Java, se artikeln om hur man läser en pdf-fil i Java.

 Svenska